Det store eldreranet

Norge raner de eldre. Etter et langt liv, der man har bidratt til felleskapet gjennom et helt arbeidsliv, kan hjemkommunen tømme sykehjemspasientene for verdier, og det med loven i hånd.

Sentral makt eller lokalstyre

Kan man ha tre forvaltningsnivåer her i landet, men likevel overlate større ansvar av fellestjenestene til staten? Redusere kommunens administrasjon til et statlig kontor for de ulike etatene som er der i dag?

Grenseflytting Vestnes – Rauma

Det er kanskje ikke så smart av Vågstranda og Hjelvika å søke grenseflytting og inntredelse i Vestnes kommune. Geografisk vil begge bygdene bli en utkant uansett. Rauma og Vestnes er to jevnstore kommuner, som dyrker sentraliseringens ide.

Frank Sves tanker vil koste fylket dyrt

Frank Sve har i kraft av sine tillitsverv stemt for Møreaksen. Nå har han snudd, og vil ha Romsdalsaksen utredet. En utvilsomt populistisk snuoperasjon.

Følelser og påstander

Følelser og påstander i debatten om kryssingen av Romsdalsfjorden. Hvorfor Møreaksen, dekker de satte målene bedre enn Romsdalsaksen

På tide i tvinge oss selv inn i EU?

Verden blir mindre. Folk lever stadig tettere. Det tar rundt to døgn å reise Jorden rundt i dag. I den globale sammenhengen blir Norge en liten nasjon.

Vestnes kommune og underskudd 2018

Økonomisjef Værholm i Vestnes kommune sier til Vestnesavisa 18.4.2018, at kommunen vil gå med 4,6 mill. i underskudd i 2018.