Løft tautratunellen opp i dagen

Etter å ha gått gjennom Harald Buvik fra Statens Vegvesen(SVV) sin presentasjon under Brannvernkonferansen 2017, må jeg si jeg er sjokkert.

La meg gjengi noen av punktene han la frem:

· Vegtuneller er identifisert som potensielle for storulykker.

Det vil si at SVV er bevisst det faktum at faren for en stor ulykke med mange dødsfall, er definitivt tilstede, også i Tautra-tunellen. Likevel planlegges det undersjøiske tuneller der det enkelt kan bygges trygge bruer.

· Ulykker i tunneler skjer sjeldnere, men har ofte større konsekvenser enn de som skjer utenfor tunneler

Selv med denne kunnskapen kjøres det videre på med å lage en vei, mellom Vestnes og Molde som utvilsomt, en dag, vil oppleve en større katastrofe som vil koste menneskeliv. Hvem har ansvaret? Sjåføren som må kjøre i en undersjøisk tunell, eller de som bygde denne «redningsmannskapsfiendtlige» veien?

· 2 branner i tunnel pr. måned i Norge

Det sier sitt. Dette er å spille russisk rulett med de reisendes liv. Hvem av våre kjære er i tunellen neste gang katastrofen slår til? Mennesker som ikke kan springe? … mens redningsmannskapene står på utsiden og venter. Fordi det er noe som heter; Selvredningsprinsippet.

Prinsippet om selvredning …

· Prinsippet for evakuering baserer seg på selvredningsprinsippet, det vil si at trafikantene skal ta seg ut enten til fots eller ved hjelp av eget kjøretøy.

Og det er her jeg vemmes og sjokkeres. SVV har her lagt opp til en redningsløsning der det er bare de som kan springe vil ha en sjanse til å komme seg uskadd ut?!

Selvredningsprinsippet, betyr at du skal selv redde livet ditt, og om du greier det, andres, hvis du har havnet i infernoet. Det er, etter min mening, rett og slett ikke holdbart. Jeg er bekymret når SVV bygger veier der de som skal redde liv ikke kommer til. Ja, det er med i planleggingen, at du skal redde deg selv.

Selvredningsprinsippet, betyr at hvis du er så dum at du kjører ned i Tautra-tunellen, og havner i en katastrofe, så har staten og redningsmannskapene fraskrevet seg ethvert ansvar. Grei deg sjøl! Dette prinsippet settes i et grelt lys når man så vet at branner i lukkede rom kan utvikle gasser som dreper i løpet av sekunder. I tillegg kommer panikken. Og redningsmannskapene står på utsiden og venter.

Selv i Tautra-tunellen med sine to løp, må de forulykkede som kan springe, for det må du, tilbakelegge 125m på noen sekunder. Dette gjelder også folk med rullator. Er livene til de som ikke kan springe, mindre verdt?

Nei, Løft Tautra-tunellen opp i dagen. For brukernes skyld! Jeg synes vi alle er verdt det! Kan vi på den måten unngå ett enkelt dødsfall, så er det verdt det.

Øyvind Granberg
Bekymret trafikant

Konge Utenfor Konto

I dag oppdaget jeg noe skremmende. Jeg er ikke konge på egne konti. Nettbanken prioriterer eksterne krav fremfor kontoinnehavers. Noen transaksjoner kan ikke stanses!

Det er et velkjent faktum at også internettet er befolket av godtfolk og kjeltringer, akkurat som her i den analoge verden. Noen av disse kjeltringene kan med rett kompetanse, kunnskap og verktøy legge et krav på din konto. Ja det kan skje på lovlig vis også. At en tjeneste du betaler for på nettet, f eks gjennom Paypal, legger inn et krav på din konto. Det kommer frem i nettbanken som et reservert krav. Ikke ennå utbetalt, men skal snart utbetales. La oss si at du har avbestilt tjenesten, men kravet kommer like godt, fordi det holder ikke å si opp kontoen hos tjenesteyteren, men du må selvsagt stoppe oppdraget gitt på Paypal eller VISA også. Hva om du ikke gjorde det? Hva om det er kjeltringstreker bak? Da er det vel bare å logge seg på nettbanken og stoppe utbetalingen? Men … nei …

Og her er vi ved clouet.

Du får ikke stoppet det. Det er faktisk ikke du som bestemmer hva som skal ut av din konto. Du er ikke lenger konge på egen konto og herre over egne penger. Transaksjonen blir gjennomført enten du liker det eller ikke. Selv om det er du selv som har gitt tillatelsen eller ikke, burde du kunne stoppe transaksjonen i nettbanken.

Burde det ikke være et valg i nettbanken, på alle transaksjoner, der man med et museklikk kan stanse den? Før pengene går ut av kontoen? Man må jo, når man skal betale noe, gjennom et mylder av museklikk og tastaturtastinger for å få godtatt utbetalingen. Hvorfor har jeg ikke nok makt over egne penger til å stoppe enhver utbetaling!

Jeg føler at jeg er Konge Utenfor Konto!

Strømninger i tiden

Hva slag strømninger i tiden får mennesker til å stemme for færre, eller reduserte, rettigheter til seg selv?

Millioner av velgere i USA stemte for en president som vil ta bort helsetilbudet Obama ga dem.

I Tyrkia ser det ut til at folk velger å gi bort den lille makten de har, til en person som vil innføre veldig konservative lover. Et gedigent tilbakeskritt, spør du meg.

Her i Norge ved siste valg, stemte et ukjent antall arbeidere på gølvet på et parti som etterpå fratok dem mange rettigheter.

Hva er det som skjer?