Forfatter: Tresfjording

Skorgen Skule

Skorgen Vel mister grendehuset?

Vestnes formannskap legger frem en innstilling til kommunestyret der det foreslås å legge Skorgen Skule-bygget ut til salgs på det åpne markedet. Det vil gjøre det nesten umulig for en fattig velforening å kjøpe det. Det er også et spørsmål om dagens leiekontrakt velforeningen har med kommunen, kan videreføres med nye eiere. Egentlig så vil […]

Les mer ...

Ordførerlønnen i Vestnes

Den forblir på 9,5G. Det er vedtaket formannskapet legger frem for neste kommunestyre. Det vil da si at avgående administrasjonssjef foreslo en lønnsøkning til ordføreren på nesten 50 000 kroner i året. Det tilsvarer godt over en god månedslønn for en arbeider på gulvet. Det hadde sett lite solidarisk ut i en tid da kommuneøkonomien blir […]

Les mer ...

Ordføreren i Vestnes blir millionær

Vestnes kommune ved formannskapet skal i kveld stemme over ny forskrift angående politikergodtgjørelse. I den anledning foreslås ordførerlønnen å settes til 10G. En G er i dag 99 858 kroner. Det vil si at lille Vestnes gjennom administrasjonens innstilling er villig til å gi ordføreren en millionlønn. Dette mener jeg står i grell kontrast til den […]

Les mer ...

Hvorfor MA er RA overlegen

«Romsdalsaksen er førstevalget for både transport bransjen, turistbransjen og folket, og er best både på sikkerhet, miljø, og co2 forurensing, og pris, der Møreaksen dessverre ligger på motsatt side av skalaen» (I. Eik på Facebook) Byggingen av den fremtidige fjordkryssingen av Romsdalsfjorden er ikke en utgift, men en investering. En investering som skal understøtte verdiskapningen […]

Les mer ...

Integreringstanker

Det å komme til et vilt fremmed land som Norge for en som er født i Levanten, eller andre fjerne strøk, er en overgang svært få takler. Kulturkollisjonen blir formidabel. Når så innbyggerne i det nye landet, attpåtil krever at du skal strippes for all arv du har fått i hjemlandet, og i løpet av […]

Les mer ...

Krav til kabotasjesjåfører

Hvorfor stilles det ikke de samme kravene til utenlandske sjåfører som stilles til norske? For å få et norsk sertifikat i dag, må kandidaten gjennom et glattkjøringskurs. Det kreves ikke av utenlandske tungtransport, som driver kabotasjekjøring i Norge. De nordiske lands klima, i tillegg til Norges spesielle topografi, stiller store krav til førere av tyngre […]

Les mer ...

Møreakse vs Romdalsakse

Ordkrigen har pågått i mange år. Målene med Møreaksen (MA) blir glatt lagt bort i alternativet Romsdalsaksen (RA). MA skal binde sammen to livsviktige områder her i fylket. Livsviktige for arbeidsplasser og lønningsposer. RA er tiltenkt den trafikken som skal fort gjennom fylket. Det er bare det at den siste gruppen utgjør desidert den minste […]

Les mer ...

Den lokalvennlige Møreaksen

‎Stortinget har lagt ned målene med MA, og SVV skal lage en vei som dekker disse målene. Det burde være helt innlysende at andre alternativ til kryssing av Romsdalsfjorden, i størst mulig grad, bør dekke de samme målene. Følgende er hentet fra Romsdalsaksen(Sekkfast)-gruppen å Facebook. Den miljøfientlige tunneltraseen Møreaksen: – fem lange tunneler – derav […]

Les mer ...