Sentral makt eller lokalstyre

Kan man ha tre forvaltningsnivåer her i landet, men likevel overlate større ansvar av fellestjenestene til staten? Redusere kommunens administrasjon til et statlig kontor for de ulike etatene som er der i dag?

Grenseflytting Vestnes – Rauma

Det er kanskje ikke så smart av Vågstranda og Hjelvika å søke grenseflytting og inntredelse i Vestnes kommune. Geografisk vil begge bygdene bli en utkant uansett. Rauma og Vestnes er to jevnstore kommuner, som dyrker sentraliseringens ide.

Frank Sves tanker vil koste fylket dyrt

Frank Sve har i kraft av sine tillitsverv stemt for Møreaksen. Nå har han snudd, og vil ha Romsdalsaksen utredet. En utvilsomt populistisk snuoperasjon.

Følelser og påstander

Følelser og påstander i debatten om kryssingen av Romsdalsfjorden. Hvorfor Møreaksen, dekker de satte målene bedre enn Romsdalsaksen

Vestnes kommune og underskudd 2018

Økonomisjef Værholm i Vestnes kommune sier til Vestnesavisa 18.4.2018, at kommunen vil gå med 4,6 mill. i underskudd i 2018.

En populistisk snuoperasjon?

– Jeg er en politiker som ofte har klare meldinger. Men jeg er også en politiker som evner å innrømme at en kan ta feil. Informasjon som vi har fått det siste året viser at her tok jeg feil, sier Sve til Sunnmørsposten 12.4.2018.

Førehandsinnkreving bombengar Molde – Vestnes

Kva vil det seie «… å utgreie mogelegheitene for, og konsekvensar av, forskottsinnkreving av bompengar på ferjesambanda Molde – Vestnes og Mordalsvågen – Solholmen»?