Om meg

Jeg er en sosialist og har vært det siden jeg modnet politisk tilbake på det tidlige sytti-tallet, og meldte meg inn i LO. Jeg hadde mitt første tillitsverv som arbeidstaker før jeg var atten år gammel.

Jeg er av den mening at de verdier landet vårt kan gi oss som bor her, skal deles så rettferdig som mulig. Dagens blå regjering har siden de tok over i 2013 gnafset på vår velferd, og det i små, men hyppige steg.

Jeg er ikke enig med partiet i ett og alt.