Om meg

Jeg er en sosialist og har vært det siden jeg modnet politisk tilbake på det tidlige sytti-tallet, og meldte meg inn i LO. Jeg hadde mitt første tillitsverv som arbeidstaker før jeg var atten år gammel.

Jeg er av den mening at de verdier landet vårt kan gi oss som bor her, skal deles så rettferdig som mulig. Dagens blå regjering har siden de tok over i 2013 gnafset på vår velferd, gjennom små justeringer av finansieringen av sine mål.

Jeg mener Norges verdier skal deles mellom tre hovedgrupper. Arbeidstakere, arbeidsgivere og staten. Staten sikrer seg sin del gjennom endringer i lovverk og forordninger. Arbeidsgiverne sikrer sin del gjennom investeringer av egen kapital. Arbeidstakerne sikrer sin del gjennom organisasjoner og forbund.

Jeg har hele mitt voksne liv stemt Arbeiderpartiet ved alle valg. Jeg har vært medlem av dette partiet i en årrekke. Jeg betaler gjerne min skatt for at du og dine, skal ha råd til et godt helsetilbud.

Jeg er ikke enig med partiet i ett og alt.