Sammenslåing av lokale parti?

Det er av og til man sitter og tenker, og da kommer et mange tanker, og av og til kommer det tanker som setter seg litt fast. Som kjent skal det i årene som kommer gjennomføres en kommunereform der to eller flere kommuner er oppfordret til å slå seg sammen til en større enhet. Om… Les mer »

Traff fylkesmannen et sårt punkt?

Forslaget fra regjeringa om nøytralisering av effekten av redusert arbeidsgiveravgift (AGA) i Vestnes kommune, er i følge ordføreren og administrasjonssjefen en krise for kommunen. Sitat fra Ordfører G. I. Lien i dagens Vestnesavisa (VA); – Eg vel å håpe at dette er ein feil. Men samstundes må me sjå alvoret i situasjonen og førebu oss… Les mer »

Vestnes og reduseringen av AGA

Det er ikke godt når man får slike sjokk som dette. Plutselig smeller bomben. Finansdepartementet tar gevinsten etter flere års forhandlinger der Vestnes Kommune har blitt innrømmet en lavere arbeidsgiveravgift. Sjokk … eller? Gjennom tiden som har gått siden arbeidet med å få nedsatt AGA, har jeg snakket med kommunestyrerepresentanter fra flere partier, ja også folk innen administrasjonen, og… Les mer »