Stikkord: kommune

Er dette egentlig helt lovlig?

Forslaget til nedlegging av Tresfjord Skole,  vil ha stor betydning for bygda om det blir vedtatt i kommunestyret. Formannskapet i Vestnes Kommune har gjort følgende vedtak den 4.12.2017 i sak PS 104/2017; “Vestnes kommunestyre vedtek økonomiplan 2018 – 2021 slik det går fram av skjema 1A og 1B (økonomiplan) i saksframlegget, pkt 4.5. For å […]

Les Mer

Sentralisering koster

Sentralisering koster (Noen punkter) • Infrastrukturen tilpasses sentra, og ikke bygdene rundt. Derfor har vi heller dårlig mobildekning på Kjersemfjellet. • Markedet til foretak i bygdene svekkes. Både Spar Tresfjord og Tresfjord Landbruk & Fritid AS merker dette. • Tomte- og eiendomspriser faller. • Menneskelige ressurser trekkes ut av bygdene. • De med høyere inntekt […]

Les Mer

Bompengestasjonsskogen i Romsdal og Nordre Sunnmøre

– Vi har satt oss  klare mål. Vi investerer 100 millioner for å legge til rette for 200 nye boliger, 300 nye jobber og 400 nye innbyggere de neste ti årene, sier ordfører Lars Olav Hustad (H). Rauma satser store mengder penger og arbeidstimer i å nå sine ganske hårete mål for de neste ti […]

Les Mer

Likhet for bare folk flest?

Våre forfedre vedtok en av verdens mest liberale grunnlover en maidag for 203 år siden. Sentralt i denne loven er likhet og frihet. Siden den gangen er denne loven blitt endret flere ganger. Stadig mer liberal, stadig mer rettferdig. Siste endringene i denne loven kom i 2014; «Etter Stortingets historiske vedtak 13. mai 2014 inneholder […]

Les Mer