Stikkord: kommunesammenslåing

Kan de gjøre det?

“Slutt på at man får penger kun fordi man er en kommune” sa Helge Njåstad på en pressekonferanse i går.  En uttalelse som vitner om en hårreisende holdning til våre innbyggere. Det han glemmer er at disse kommunene består av mennesker med klare rettigheter. En reduksjon i de kommunale overføringene grunnet i “manglende” sammenslåing, vil […]

Les mer ...

Kommunereformens mål uten mening … ?

Hva er Regjeringens mål med reformen? Regjeringen oppsummerer dette selv i fire punkter: Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet. Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Kommunegrensene skal i større grad tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. Bærekraftige og […]

Les mer ...

Det er betenkelig …

Etter mange analyser der flere konstellasjoner av ulike kommuner i sammenslåing, viser blide og sure smilefjes veien for lokale politikere. Det som bekymrer meg i alt dette er det litt bakenforliggende mylderet av tall når det gjelder økonomi. Disse tallene som egentlig burde være fokus i debatten, er på ett eller annet vis dempet ned. […]

Les mer ...

To argument for kommunesammenslåing

Mer effektive kommunale tjenester. Det må da være nesten utrivelig å være etatsleder i en kommune. Eller leder av en institusjon … Ja, ha en lederstilling i det hele tatt i en kommune, sett i forhold til en lederstilling i en privat bedrift. Den siste gruppen har gode målingsverktøy for å måle denne effektiviteten man […]

Les mer ...

Traff fylkesmannen et sårt punkt?

Forslaget fra regjeringa om nøytralisering av effekten av redusert arbeidsgiveravgift (AGA) i Vestnes kommune, er i følge ordføreren og administrasjonssjefen en krise for kommunen. Sitat fra Ordfører G. I. Lien i dagens Vestnesavisa (VA); – Eg vel å håpe at dette er ein feil. Men samstundes må me sjå alvoret i situasjonen og førebu oss […]

Les mer ...