Stikkord: vestnes

Skorgen Skule

Skorgen Vel mister grendehuset?

Vestnes formannskap legger frem en innstilling til kommunestyret der det foreslås å legge Skorgen Skule-bygget ut til salgs på det åpne markedet. Det vil gjøre det nesten umulig for en fattig velforening å kjøpe det. Det er også et spørsmål om dagens leiekontrakt velforeningen har med kommunen, kan videreføres med nye eiere. Egentlig så vil […]

Les mer ...

Ordførerlønnen i Vestnes

Den forblir på 9,5G. Det er vedtaket formannskapet legger frem for neste kommunestyre. Det vil da si at avgående administrasjonssjef foreslo en lønnsøkning til ordføreren på nesten 50 000 kroner i året. Det tilsvarer godt over en god månedslønn for en arbeider på gulvet. Det hadde sett lite solidarisk ut i en tid da kommuneøkonomien blir […]

Les mer ...

Ordføreren i Vestnes blir millionær

Vestnes kommune ved formannskapet skal i kveld stemme over ny forskrift angående politikergodtgjørelse. I den anledning foreslås ordførerlønnen å settes til 10G. En G er i dag 99 858 kroner. Det vil si at lille Vestnes gjennom administrasjonens innstilling er villig til å gi ordføreren en millionlønn. Dette mener jeg står i grell kontrast til den […]

Les mer ...

Møreakse vs Romdalsakse

Ordkrigen har pågått i mange år. Målene med Møreaksen (MA) blir glatt lagt bort i alternativet Romsdalsaksen (RA). MA skal binde sammen to livsviktige områder her i fylket. Livsviktige for arbeidsplasser og lønningsposer. RA er tiltenkt den trafikken som skal fort gjennom fylket. Det er bare det at den siste gruppen utgjør desidert den minste […]

Les mer ...