Stikkord: vestnes

Sentralisering koster

Sentralisering koster (Noen punkter) • Infrastrukturen tilpasses sentra, og ikke bygdene rundt. Derfor har vi heller dårlig mobildekning på Kjersemfjellet. • Markedet til foretak i bygdene svekkes. Både Spar Tresfjord og Tresfjord Landbruk & Fritid AS merker dette. • Tomte- og eiendomspriser faller. • Menneskelige ressurser trekkes ut av bygdene. • De med høyere inntekt […]

Les Mer

Tresfjord Skule foreslått lagt ned!

I innkallingen til formannskapsmøte 4.12.2017 sak 104/2017 på side 25 er det foreslått å legge ned skolene i Tresfjord og Fiksdal. Les innkallingen her: http://37.44.190.150/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=729&documentTypeId=MI Hva mener du om det?   Fra saklisten: Ny felles ungdomsskule: For å finansiere årlege kapitalkostnader må det etter administrasjonssjefen si vurdering gjennomførast ei strukturendring innan skuleområdet. Fiksdal skule og […]

Les Mer