Stikkord: vestnes

Det er meg en gåte

Det skal bygges ny fergefri hovedpulsåre gjennom fylket. Eller Region Møre & Romsdal som den snart ser ut til å skal hete. En vei er viktig for verdiskapningen i en region. Faktisk så er det slik at verdiskapningen er den eneste grunnen til at veier overhodet finnes. Hvis verdiskapningen ikke fantes, vill veiene våre vært […]

Les mer ...

Sentralisering koster

Sentralisering koster (Noen punkter) • Infrastrukturen tilpasses sentra, og ikke bygdene rundt. Derfor har vi heller dårlig mobildekning på Kjersemfjellet. • Markedet til foretak i bygdene svekkes. Både Spar Tresfjord og Tresfjord Landbruk & Fritid AS merker dette. • Tomte- og eiendomspriser faller. • Menneskelige ressurser trekkes ut av bygdene. • De med høyere inntekt […]

Les mer ...

Tresfjord Skule foreslått lagt ned!

I innkallingen til formannskapsmøte 4.12.2017 sak 104/2017 på side 25 er det foreslått å legge ned skolene i Tresfjord og Fiksdal. Les innkallingen her: http://37.44.190.150/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=729&documentTypeId=MI Hva mener du om det?   Fra saklisten: Ny felles ungdomsskule: For å finansiere årlege kapitalkostnader må det etter administrasjonssjefen si vurdering gjennomførast ei strukturendring innan skuleområdet. Fiksdal skule og […]

Les mer ...

Det å respektere vedtak …

Møreaksen, Romsdalsaksen, Tresfjordbrua og en mengde andre offentlige prosjekt innen samferdsel og helse og omsorg, har gått gjennom noenlunde den samme kverna. Det hele starter med et behov som søker løsning. Behovet er avdekket av de menneskene som er midt oppe i det. Ut i fra den gryende tanken kommer prosjektet over i fasen hvor […]

Les mer ...

Lokal håndtering av søppel

Kan et lokalt forankret renoveringsselskap levere like god avfallshåndtering til en lavere pris? Kan Vestnes kommune gjøre dette selv? Pensjonistpartiets Dagfinn Wiik hadde en interpellasjon på dagens kommunestyremøte der han la disse spørsmålene på bordet til ordføreren. Vestnes AP sin representant Ø. Granberg, fulgte opp med følgende spørsmål; Er ÅRIM blitt for store? Er de blitt […]

Les mer ...

Redusert pris på trygghetsalarm

Vestnes Arbeiderparti tok initiativ til et forslag på dagens kommunestyremøte om å redusere kostnadene med trygghetsalarm for de som tjener under 2G, med nesten 40%. Senterpartiet stilte seg i starten noe kjølig til forslaget, men myknet opp etterhvert som de ble klar over hvor ubetydelig kostnaden blir for kommuneregnskapet. Ubetydelig for kommune, men betydelig for […]

Les mer ...

Biblioteket på Helland

Som forventet ble det debatt på dagens kommunestyremøte om biblioteket som er planlagt plassert i det nye helsehuset, skulle trekkes ut, og plasseres i sentrum, eller ikke. Selv synes jeg at å ikke inkludere området mellom rådhuset, brannstasjonen og fylkesvei 160 som en del av sentrum, blir helt feil. Det er i så fall på […]

Les mer ...