Traff fylkesmannen et sårt punkt?

Forslaget fra regjeringa om nøytralisering av effekten av redusert arbeidsgiveravgift (AGA) i Vestnes kommune, er i følge ordføreren og administrasjonssjefen en krise for kommunen.

Sitat fra Ordfører G. I. Lien i dagens Vestnesavisa (VA);

– Eg vel å håpe at dette er ein feil. Men samstundes må me sjå alvoret i situasjonen og førebu oss på at dette kan verte ein realitet.

Etter en del snoking på nettet, og i etterpåklokskapens klare lys, må jeg si at dette kom det indikasjoner på allerede så tidlig som 14. Mai 2014 da stortingsproposisjon 95 S, den såkalte Kommuneproposisjonen 2015, ble lagt ut offentlig på Kommunal- og Moderniseringsdepartementet sine nettsider.

Senere, den 6. Juni 2014, blir det igjen lagt ut på nettet da Finansdepartementet la ut proposisjon 118 S som har den avslørende tittelen; Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak)

Det forholder seg vel slik at noen ikke har forsøkt avdekket alle mulig sider ved saken opp gjennom de årene forhandlingene med regjeringen har foregått. Det er også slik at det undertiden har vært en regjeringsskifte.

Varaordfører Kjøpstad går i dagens VA ut og i sterke ordlag refser en navngitt kommunerepresentant, og stiller spørsmål ved hennes lojalitet.

– Dersom dette var varsla, kvifor sa ho ikkje noko då ho var med og vedtok økonomiplanen på førre kommunestyremøte? Eg vil gå så langt at eg vil kalle dette for å vere på grensa til å vere illojal. Det er også beklageleg at eit kommunestyremedlem går ut i media og seier at me burde visst om dette før all informasjon er komen på bordet, sa Kjøpstad oppgitt under formannskapsmøtet.

Det er slik at man må være enig i et slikt oppgitt politisk sukk. Der er utrolig uprofesjonelt av en kommunestyrerepresentant å holde tilbake opplysninger som er så viktige for de videre vedtakene som blir basert på nettopp effekten av en redusert AGA. Men her må det forhåpentlig finnes noen skjulte formidlende omstendigheter, tenker jeg.

Men det er også en annen side ved saken, og det er den rollen administrasjonen har hatt i det hele. Hele ansvaret ligger selvsagt ene og alene hos kommunestyret, men sentrale personer i administrasjonen burde, på et tidligere tidspunkt etter min mening ha plukket opp de to ovenfor nevnte skrivene fra regjeringen.

Det er alltid, nesten uten unntak, flere faktorer som fører frem til et uhell. Her er det mange faktorer, men kommunestyret med ordføreren i spissen har ansvaret for å rydde opp.

Det er vel heller ikke rett som det påstås at kommunens inntekter reduseres med 13 millioner kroner. Sannheten er vel at gevinsten ved en reduksjon av AGA blir tatt bort, og man egentlig bare er tilbake på utgangspunktet. Budsjettet må ta hensyn til dette, og det bør kommunen greie uten å heve satsene på eiendomsskatten. Økonomien blir jo bare like trang som før, ikke trangere.

Nei, her er det mange som har sovet i timen, og ikke spurt seg selv om det er slik at kommunen virkelig kan få økt de økonomiske rammene sine med 13 millioner, eller er det for godt til å være sant? Vi vet alle hva som menes når noe er for godt til å være sant! Staten gir jo bare ikke bort penger heller … gjør de?

Kanskje fylkesmannen traff et sårt punkt?

Oppdatering

I Bygdebladet for i dag så står det å lese at representanter på Stortinget som våre lokale politikere har vært i kontakt med også mener at dette må være en feil. Vel, det er jo samme folkene som sitter og vedtar slike proposisjoner det … De må jo ha visst hva de stemte over?