Motvillige OPEC

industry-1-46733-mPrisene på råolje er halvert i løpet av 2014. Økonomier som Russland er sterkt avhengige av relativt stabile oljepriser. Dette fordi dere økonomi er mer utsatt for svingninger i oljeprisen enn andre, som for eksempel Norge.

I de siste ukene har inflasjonen i Russland ikke direkte løpt løpsk, men det er ikke langt unna. Foreløpig ligger den på over 11%, mens den her i Norge til sammenligning er på ca. 2 %. Maten er i 2014 blitt ca. 15 % dyrere. Det er synd, for et folk der de fleste lever av svært små midler.

OPEC er organisasjonen for oljeproduserende land, og har tradisjonelt anbefalt endringer i oljeproduksjonen for å etablere stabile prisnivå, og frem til nå ha disse anbefalingene vært fulgt av alle medlemslandene.

Men nå sier OPEC at de ikke vil anbefale noen reduksjon i verden oljeproduksjon for å bidra til å få prisene på råolje til å bevege seg oppover igjen, og dermed kanskje bidra til en nedkjøling av den russiske økonomien.

De kommer med en noe flau unnskyldning, der de peker på effekten av redusert oljeproduksjon vil føre til mer utvinning av skiferolje på de Nordamerikanske kontinentet. Sånn miljømessige er det jo et klokt valg, men økonomisk for Russland er det ikke.

Hva kan være viktigst? En lav oljepris der de fattige i Russland lider, eller en høy pris der utvinningen av skiferolje blir mer lønnsom?

Derfor lurer jeg litt på; Har denne reluktansen mot en reduksjon i verdens oljeproduksjon noe med den Russiske økonomien å gjøre? Eller har den med andre nyere aktører på markedet å gjøre, som for eksempel Lybia? Er det en videre agenda gjemt bak her et sted?


Publisert

i

,

av