Sjokkbølgene i Vestnes kommune

Ordføreren og administrasjonssjefen i Vestnes kommune har i disse dager etterfulgt vedtaket i kommunestyret 97/2014 der de fikk i oppdrag å lage en oppsummering og et kortfattet sammendrag angående trekket i rammeoverføringene tilsvarende kommunens gevinst etter reduksjonen i arbeidsgiveravgifta sommeren 2014. Dette er rett og slett forskjellsbehandling, og Vestnes kommune kan ikke godta dette uten kamp. De fem kommunene dette gjelder må stå på og få omgjort dette snarest.

Dokumentet finner du her … Ikke noe særlig til hjelp for de som vil tale kommunens sak i hovedstaden. Jeg savner kilder, ikke minst til tilsvarende prosesser gjennomført tidligere, samt en avklaring av effekten på kommuneregnskapet, sett i forhold til budsjettet 2015.

Men det som er litt betenkende her, er at når den «forståelige skaden» med å legge disse millionene inn i Økonomiplanen 2015 – 2019 var skjedd, så er håndteringen for å rektifisere dette under enhver kritikk. Det er egentlig greit at man tar utgangspunkt i tidligere tilsvarende hendelser, og ja, blir glad og føler lettelse. Men, når så beskjeden om at pengene ikke blir utbetalt plutselig dukker opp som et sjokk, ja da må man handle, og det raskt.

For det første burde kommuneledelsen ha stilt seg selv følgende spørsmål før man brukte pengene i økonomiplanen, om; Er det virkelig slik at vi får 13 millioner MER å rutte med nå når arbeidsgiveravgiftssatsene reduseres? Kanskje sjekket tre ganger om det virkelig var slik, ja kanskje også fått en skriftlig tilbakemelding som bekreftet nettopp det.

Året nærmer seg slutten og budsjettet for 2015 skal formes. Da er det i mine øyne helt logisk at man gjenopptar arbeidet med økonomiplanen og straks trekker ut igjen disse midlene, og venter tålmodig inntil man eventuelt har fått midlene overført, eller i alle fall et vedtak fra de rette instanser om at de vil bli utbetalt, eller ikke. Mens man i mellomtiden jobber for å omgjøre vedtaket.

Men hva gjør man i stedet? Jo, man setter seg ned og lager en innstilling til kommunestyret der flere millioner av ikke eksisterende penger blir satt inn på en post som blir kalt, Ekstra Overføringer. En sum som i ulike forslag til vedtak varierer fra 720 000 (AP) til fem millioner (V) i kommunestyre og i formannskap. Det er tydelig at man ikke har noen skriftlige vedtak å forholde seg til når det gjelder størrelsen på disse ekstra overføringene fra staten, ei heller om man i det hele tatt får dem.

Enden på visa blir at man i Vestnes kommune vedtar et budsjett for 2015 som inneholder «fiktive» penger, for å redde en økonomiplan som inneholder penger man ikke har.

Man gjør altså en feil ved å bruke «monopolpenger» i økonomiplanen, for så å gjøre en kardinalfeil ved å forsøke å rette opp skandalen ved å bruke enda flere «monopolpenger» i budsjettet. Forstå det den som kan. Blir det flere slike bølger etter sommerens sjokk fremover?

Alle mine regnskapsgener stritter!!