Punktstreik i Vestnes

 

SkaftiRundt hundre mennesker møtte opp på markeringen av punktstreiken i dag. Skafti Helgason holdt en inderlig appell, der han gjorde det helt tydelig for de fremmøtte at foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven ikke var til fordel for arbeidstakerne. Det er tydelig at dette engasjerer.

Et av problemene ved presentasjonen av endringene er ministerens bruk av motpartens argumenter. Han sier han gjør dette for å få flere i arbeid. Men la oss se nærmere på dette.

La oss først som sist være enige i at en midlertidig ansettelse ikke er av det gode for en ansatt. Det blir som en 12 måneders prøvetid som aldri tar slutt, men brått kan gjøre nettopp det. Dette er en svekkelse av stillingsvernet langt utover det akseptable, og setter rettighetene til den norske arbeideren flerfoldige tiår tilbake i tid.

Fast eller midlertidig ansettelse; Hva ville du valgt?

Hva skjer når kontrakten går ut? Kanskje man ikke får den fornyet? Man er sparket uten gyldig grunn som det heter i dag. Det er dette som er en enorm svekkelse av stillingsvernet. Fast ansatte kan ikke sies opp uten gyldig grunn i dag, men med endringene kan man bli oppsagt uten grunn, og du kan ikke protestere. Man fornyer rett og slett ikke kontrakten. Her får arbeidsgiver en gylden mulighet til å terminere en kontrakt, og dermed er problemet løst. Mens de akkurat har startet hos den ansatte.

Så der går man uten kontrakt. Man søker på jobber. Kommer på intervju. Intervjueren spør hvorfor du er kontraktsløs. Du drar på skuldrene. Du vet ikke. Han sier at du vil høre fra dem hvis du blir med i den videre evalueringen. Men du vil ikke høre noe igjen. De ringer din forrige sjef, og får et unyansert bilde av deg. Du er stemplet. Du sitter der i din egen stue og funderer over regninger og sultne unger. Da ringer banken. De ser problemer. Det mørkner i horisonten.

Men ministeren sier at dette gjøres nettopp for å få flere i arbeid. Det kan hende, men Norge har det som i realiteten kalles full sysselsetting. Hvem er da disse flere han skal ha i arbeid? Hvorfor legger han ikke til rette for en enklere arbeidsinnvandring, hvis det er flere folk han er ute etter?

Jeg er også redd for at endringene vil føre til at den jevne norske arbeideren ikke er god nok lenger. Kravene vokser, og de som vil jobbe mye uten å stille krav, vil få kontraktene, og de som ikke greier det blir holdt utenfor arbeidsmarkedet.

Hva med de ansattes rett til å motta sin del av kaken Norge? Den blir desimert ved midlertidig ansettelse. Unge i etableringsfasen får store problemer med å inngå låneavtaler fordi man vet ikke om man er i arbeid om et år. Hvilken bank vil låne penger til en uten fast jobb? Vil det bli slik at forsikringsselskapene kommer med nye pakker der man er dekket om man ikke får ny kontrakt? Hvor mye vil det koste hver enkelt?

PunktmarkeringFolkLa oss se på noen av endringsforslagene. Endringene er uthevet, og kommentert.

ARBEIDSTID OG OVERTID

** Grensen for pålagt overtid fra arbeidsgiver økes fra 10 til 15 timer per uke.

Det vil si to ekstra arbeidsdager i uka kan kreves. Sier du nei får du kanskje sparken. Kanskje ikke sparken, men med en midlertidig ansettelse får du nok ikke fornyet kontrakten.

 

** Arbeidstiden utvides. Arbeidstilsynet har regnet ut at samlet ukentlig arbeidstid kan bli 79 timer, mot maks 74 i dag

Det tilsvarer nesten en hel arbeidsdag. I uka! Dette er en reell grense, for det er ingen ansatte som tør å si nei til overtid før denne grensen er passert.

 

MIDLERTIDIG ANSETTELSE

** Det gis adgang til midlertidig ansettelse opp til 12 måneder, men med begrensninger:

Joda, det kreves at man kan betale huslåna med 12 lønninger? Stadig økende krav til arbeidstaker vil utelukke deler av arbeidsstokken fra arbeidsmarkedet, fordi vi alle er ikke like flinke og heller ikke like godt likt. En 12 måneders prøvetid som aldri tar slutt!

 

Man kan ikke ansette midlertidig arbeidstaker flere ganger etter hverandre for å utføre samme arbeid.

Nei, men med kun 12 måneders ansettelse blir det nok arbeidssøkere å ta av. Nok av muligheter for krumspring til lett å omgå dette.

 

Man kan ikke erstatte en midlertidig ansatt med en annen midlertidig ansatt for å utføre samme arbeid.

Potet og potit … Det er jo bare å sette den nyansatte til å gjøre noe annet, og så ta en annen ansatt til å gjøre det den midlertidige skulle gjøre. Latterlig! Og hvem skal sjekke dette?

 

SØNDAGSARBEID

** Regjeringen fjerner forbud mot søndagsarbeid til at søndagsarbeid «er tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig».

De eneste som tjener på søndagsarbeid er de som tjener penger på andres arbeid, og det er alltid ansett som nødvendig.

 

Dersom søndagsarbeid er tillatt kan arbeidstakeren i utgangspunktet arbeide annenhver søndag.

Okey … hva betyr i utgangspunktet? Er dette mosen der uglen er begravet? Dette viser med tydelighet at retten til å si nei, uten følger, er minket betraktelig. Midlertidig ansettelse og ordet nei, passer dårlig sammen

 

Dagens begrensning om at hver tredje søndag- eller helgedag må være fri, fjernes.

… og erstattes med hva? Se lenger opp.

Hvordan fungerer dette i forhold til de to ekstra arbeidsdagene i uka arbeidsgiver kan pålegge en arbeidstaker? Litt lettsindig dette, er det ikke?

 

Åtte-timersdagen som ble innført etter lange harde forhandlinger rett etter forrige århundreskifte blir borte.

Flere vil bli holdt utenfor. Dette er ikke måten å fordele landets goder på.

Hva om:

Arbeidstakeren er mye syk og på midlertidig ansettelse?

Arbeidstakeren av en eller annen grunn ikke får fornyet kontrakten? Hva skjer når han blir spurt på andre jobber om hvorfor ikke?

Hva med livslange økonomiske forpliktelser? Hvordan vil bankene sikre seg?

Hvordan vil et stadig økende krav til arbeidsstokken innvirke på hverdagen til de svakeste?

 

Skjønner dere der ute, som går i kjeldress hele dagen og stemte på de blå, forskjellen på kapitalisme og sosialisme nå? Dere har nettopp fått en dose blå medisin, og den smaker bittert, kan jeg tenke meg!