Sentralisering koster

Sentralisering koster
(Noen punkter)

• Infrastrukturen tilpasses sentra, og ikke bygdene rundt. Derfor har vi heller dårlig mobildekning på Kjersemfjellet.
• Markedet til foretak i bygdene svekkes. Både Spar Tresfjord og Tresfjord Landbruk & Fritid AS merker dette.
• Tomte- og eiendomspriser faller.
• Menneskelige ressurser trekkes ut av bygdene.
• De med høyere inntekt sentraliseres, og de med lavere inntekt blir igjen i bygdene. Markedet svekkes ytterligere.
• Svekket kommunalt ønske om investeringer i bygdene, på grunn av større ønske om investeringer i sentrum
• Tilflyttingen svekkes. Folk finner alternative bosteder med skoler og butikker m.m., og bygdene utarmes ytterligere.
• Kommunens gjennomsnittsutgifter per innbygger øker i bygdene. Det samme i sentrum med mer trengsel.
• Økt miljøbelastning i sentrum.
• Sentraliseringen medfører en sosial tvang, siden tilbudet i bygdene svekkes.
• Skatteinngangen til kommunen svekkes. Det er ikke alle som velger bort bygda, som flytter inn til nærmeste kommunesentrum, eller innen kommunen i det hele tatt.


Publisert

i

av