Unngå bompenger …

Når det gjelder bompenger i sin helhet, også i forbindelse med Møreaksen eller Romsdalsaksen:

Hvorfor er NHO så stille når det gjelder bompenger i Norge?
Vil ikke den stadige økningen i bompenger også ramme deres medlemmer når vi konsumenter helst unngår å reise inn til kjøpesentra?
Først bompenger på veien dit, og så en bomring rundt sentra? Ekstra kostnader vedrørende transport?

Når fjordkryssingen er satt, enten det ene eller det andre alternativet velges, så kommer bompengeløsningen rundt denne ferdselsåren til å legge en ikke beskjeden demper på folks reiser innad i regionen i mange, mange år fremover. Alle muligheter for å gratis omgå bompengebelagte strekninger på begge sider av fjorden vil fjernes. Det har vi sett fra andre prosjekt.

Er det da i det hele tatt samfunnsmessig lønnsomt å finansiere nye veiprosjekt med bompenger?
Det handler om noe over ti milliarder i året. Egentlig, sett i relasjon til BNP m.m., en forholdsvis liten sum. Ikke verre enn at om en la 59 øre pr. liter på alt salg av brennstoff her i landet, så hadde en dekt inn igjen det hele, og kunne lagt ned samtlige bomstasjoner i forbindelse med veibygging i dag. (sett at regnestykket mitt er riktig. Se bilde. 2016-tall fra SSB)
PS: Legger man også en tilsvarende avgift på oljebaserte produkter som plastikk m.m. så blir det det hele enda bedre, og fortgangen i veibyggingen kan økes betraktelig – uten bompengefinansiering i det hele tatt.


Publisert

i

av