Sentral makt eller lokalstyre

Kan man ha tre forvaltningsnivåer her i landet, men likevel overlate større ansvar av fellestjenestene til staten? Redusere kommunens administrasjon til et statlig kontor for de ulike etatene som er der i dag?

Legge ned kommunestyrene, og kun ha et statlig forvaltningskontor?

Avvikle kommunevalgene? Hva er vitsen med å velge et kommunestyre, når staten kan tilby samme kvantitet og kvalitet på tjenestene som kommunen?

Kommunenes handlingsrom har minket drastisk de siste årene der stadige nedskjæringer i overføringene fører til at stadig mer av inntektene går til pålagte oppgaver, og en stadig mindre del går til lokale utviklingstiltak.

Legge ned fylkesnivået? Bygging, drift og vedlikehold av veier og sykehus kan vel styres av staten?

Hva med å dele Norge inn i forvaltningsområder ledet av et statlig lokalt kontor, som innen sitt område er ansvarlig for å drifte og utvikle skoler, sykehus og infrastruktur m.m.?

Hvor store ubehageligheter kan en påføre et folk i streben etter å spare utgifter?

Hvor mye er et lokaldemokrati verdt?

Hva kan en lokal kommuneadministrasjon gjøre som ikke et forvaltningskontor kan?

Trenger man folkevalgte til å gjøre pålagte oppgaver, når midlene til bruk på egne tiltak er borte?

 

 

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Storting-og-regjering/Folkestyret/Sentralmakt-og-lokalstyre/


Publisert

i

,

av