Den lokalvennlige Møreaksen

‎Stortinget har lagt ned målene med MA, og SVV skal lage en vei som dekker disse målene. Det burde være helt innlysende at andre alternativ til kryssing av Romsdalsfjorden, i størst mulig grad, bør dekke de samme målene.

Følgende er hentet fra Romsdalsaksen(Sekkfast)-gruppen å Facebook.

Den miljøfientlige tunneltraseen Møreaksen:
– fem lange tunneler
– derav to dype og lange undersjøiske tunneler
– unødvendig omvei ut på Otrøya
– slusing av gjennomgangstrafikanter gjennom Molde by
– slusing av gjennomgangstrafikanter gjennom tettstedet Vestnes for tilknytning mot E136 (Eksportveien) 
– ikke mulig for myke trafikanter
– risikofylt ved større ulykker/brann katastrofer ifbm. de undersjøiske tunnelene (det er ikke alle som kan selvberge seg og krype inntil 250 meter tilbake til nærmeste rømningssluse) 
– økte utfordringer ved assistanse og evakueringer i tunneler
– alle må ut av kjøretøy ved brann for å kunne rømme/evakueres i de undersjøiske tunnelene
– Ca 60-70 % av Møreaksen består av tunneler? 
– reisetid Ålesund-Molde via Otrøya overstiger grovt definert maks reisetid for å kunne oppnå felles bo- og arb. marked
– hvilken glede er det med å pendle milevis gjennom tunneler, der tre av dem er helt uten forbikjøringsmuligheter
-høydeforskjell på 6-700 meter fra bunnen under Romsdalsfjorden til toppen av Ørskogfjellet
– lite effektiv trase for knytninger mot E136 Eksportveien både for Sunnmøre og Nordmøre
– lite effektiv som hovedstamvei gjennom fylket
– stort antall fornminner ifbm. begge ender av Møreaksen (området Vik og Julbøen) 
– bompengekostnader for Brusdalen-Digernes
– bompengekostnader for Digernes-Ørskogfjellet
– bompengekostnader for Ørskogfjellet-Bolsønes
– bompengekostnader for Bolsønes-Hjelset
– bompengekostnader for Vik-E136 )Tresfjordbroen) 
– bompengekostnader for Ørskogfjellet-Vikebukt (Tresfjordbroen)

Hva fryktes med en fullverdig utredning av flytebro alternativet og dermed kunne oppnå en kvalitetssikring av begge fjordkryssingsalternativene på en seriøs måte, opp mot hverandre? Hvorfor uprøvd risikere flere milliarder i tapt samfunnsnytte med tunneltraseen, sett opp mot det enkle flytebro alternativet, Romsdalsaksen

(hentet fra facebook.com 2019 tirsdag 19 mars 18:00:10)

Dette innlegget skriker etter et tilsvar. Selv er jeg for MA, men vil løfte Tautra-tunnelen opp på bro. Dette er fullt mulig. Listen over inneholder noen punkter som bør gi grunn til et tilsvar. La meg ta dette punkt for punkt.

Først og fremst er ikke MA miljøfiendtlig noe større grad enn Krifast eller andre undersjøiske fjordkryssinger. Ei heller noe mer enn Vermastigningene i Romsdalen i så måte. Dette er fjellrike Vestlandet. Å bygge flate veier uten tunneler er og blir umulig. Ser også på ulike kart som florer på nettet at Fannefjordstunnelen er lagt inn under RA. Er plutselig gamle, bratte og farlige undersjøiske tunneler helt ok da?

 • Hvor langt er lang her? Flere av de foreslåtte tunnelene er ganske så korte.
 • Nei, det er ikke to dype tunneler. Det er én med to løp. Denne påstanden får det til å høres ut som om an må under to fjorder på strekningen Ålesund-Molde. Det blir helt feil.
 • Det er ingen omvei om Otrøya. Ett sted må fjorden krysses og en landfast Otrøya er en bonus for regionen, i motsetning til en vei over den mer øde Sekken.
 • Nei, ikke gjennom Molde by, men i tunnel utenom.
 • Nei, ikke gjennom Helland Sentrum, men på en vei som går rett utenom. Denne løsningen er dessuten av midlertidig art.
 • Ja, det er sant. De myke trafikantene er de som rammes her.
 • Ja, det er sant. Selvbergingsprinsippet gjelder, men det gjelder over alt. Problemet er at redningsmannskap har større problemer med å komme til den forulykkede i en tunnel enn på åpen vei. Det gjelder også tunneler over havnivå.
 • Det samme svaret som rett over her.
 • For Guds skyld, hvis bilen din begynner å brenne, kom deg for fanden meg ut da mann, selv om det er på flate veien i dagen.
 • Gjentagelse av første punktet. Hvor mange prosent tunneler av veien er akseptert her på Vestlandet?
 • Ifølge beregningene vil kjørelengden mellom byene øke fra 62 til 79 km, mens reisetida skal reduseres fra 1 time og 50 minutter til bare 49 minutter. Det er fire fattige minutter over de 45 minutter som er ønskelig. Det er ikke grovt.
 • Nei, gleden ved pendling ligger i forbikjøringene, eller?
 • Det er ikke høydeforskjellen som er bøygen her, men stigningsgraden. 5% er godt overkommelig for store og små kjøretøy.
 • Tilknytningen til E136 fra Vik, er like effektiv som noe annet.
 • MA er ikke tenkt å være en gjennomfartsvei gjennom fylket. Langt derifra. Dette ser ut til å glemmes blant RA-tilhengerne. Det skal være en vei som skal knytte sammen våre to største byer. Undersøkelser SVV har gjort, viser at ca. 80% av trafikken på våre veier er regional. Det vil si at turen starter og stopper innen samme region. RA ar tiltenkt de 20% som skal gjennom fylket. En slik løsning er derfor lite samfunnsnyttig.
 • Uansett hvor du legger en vei, eller en bygning, så kan du lett treffe på verneverdige fornminner og dyrearter. Denne problemstillingen må løses individuelt i hvert tilfelle. Fornminner er det på Julneset og fornminner er det på Veøya.
 • Når det gjelder bompengekostnader, så er det absolutt ikke et argument hverken for eller imot MA eller RA, eller noen som helst annen veiutbygging. Nivået på bompengesatsene settes etter det man i hvert tilfelle maksimalt kan ta. Størrelsen på avvisningstrafikken avgjør dette. Det kalles priselastisitet. Kostnadene for de reisende med å krysse fjorden, blir derfor like stor ved begge alternativene.

Til slutt:

Stortinget har lagt ned målene med MA, og SVV skal lage en vei som dekker disse målene. Det burde være helt innlysende at andre alternativ til kryssing av Romsdalsfjorden, i størst mulig grad, bør dekke de samme målene. RA gjør ikke det. RA er en vei for den lille andelen av trafikken som skal fort gjennom fylket, mens MA er en vei for oss som ferdes i fylket, det være seg pendlere, shoppere og varetransport, og det er med klar margin den største delen av trafikken her.

Fortsatt ferge er jo heller ikke å anse som en varig løsning, da konseptets overordnede mål er å være en del av en fergefri E-39 fra Kristiansand til Trondheim. Dette er viktig med tanke på Norges BNP i stor grad har sin opprinnelse fra bo- og verdiskapningsområder langs kysten vår, Vestlandet spesielt.

Det eneste reelle alternativet til MA slik den er planlagt i dag, er å løfte Tautra-tunnelen opp i dagen. Se bildet på toppen. Dermed dekkes de samme målene som MA, og kryssingen er mer samfunnsvennlig med tanke på redningsaksjoner og myke trafikanter. Se egen FB-gruppe Møreaksen i dagen.

Sånn … så er det sagt

Takk for oppmerksomheten


Publisert

i

av

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.