Møreakse vs Romdalsakse

Ordkrigen har pågått i mange år. Målene med Møreaksen (MA) blir glatt lagt bort i alternativet Romsdalsaksen (RA).

MA skal binde sammen to livsviktige områder her i fylket. Livsviktige for arbeidsplasser og lønningsposer. RA er tiltenkt den trafikken som skal fort gjennom fylket. Det er bare det at den siste gruppen utgjør desidert den minste gruppen av trafikanter her i fylket. Undersøkelser Statens Vegvesen (SVV) har gjort viser at ca. 80 % av trafikken på våre veier er regional, dvs. at turen starter og stopper innen samme region/fylke. Ergo er det svært liten del av trafikken RA skal understøtte. Bortkastede penger spør du meg!

Tenk på hvor du selv kjører til og fra jobb, på handleturer, søndagsturer og når du skal på besøk til slekt og venner. Legg også til den lokale godstrafikken. Transport av varer til butikker, fra grossister og fabrikker.

MA er med andre ord en vei for oss som bor her i fylket, mens RA er for de få som skal fort gjennom fylket. La oss bygge en vei for oss selv.

Men …

Tunneler er noe herk, sett fra et redningsmannskaps synpunkt. Ved kraftige branner i en tunell kommer de rett og slett ikke til. I slike tilfeller gjelder selvredningsprinsippet, som SVV så fint kaller det. Hva da med de som ikke kan løpe, eller gå selv? Collateral damage, eller utilsiktet tap som det kan oversettes med?!?

Det er derfor jeg har lansert ideen om å endre litt på MA. Behold MA slik den er planlagt, men med en liten forandring. Løft tunnelen under Tautra opp i dagen. Flytebru fra Vik i Vestnes til Tautraflua, og derifra en høgbru til Otrøya. Det blir mye tryggere for de reisende enn en undersjøisk tunnel.

På denne måten er målene med MA i varetatt, og tryggheten til de reisende bedre ivaretatt. Glem RA som vil sperre av, eller snevre inn, to fjordarmer med flytebruer. Det går da ikke an å stenge Romsdalsfjorden helt, mellom Hjelvika og Sekken!?!?!

Øyvind Granberg
Engasjert


Publisert

i

av