Strømprisens hylletåke

Når en kunde går inn i en butikk og handler skal varene i hyllene være tydelig merket med pris. Denne prisen skal også komme frem når varen kjøres gjennom kassa. Markedsføringsloven er klar: Varer i butikkene skal prismerkes slik at prisene lett kan ses av forbrukerne. Prisene må være riktige, og prisen på hyllen må være den samme som den man betaler i kassen. I tillegg skal det gis såkalt enhetspris, slik at forbrukerne kan sammenligne prisen på varer uavhengig av pakningsstørrelse.

Men for strømleverandørene stiller dette seg noe annerledes.

Strømkundene inngår en avtale med leverandøren, og får så en faktura en gang i måneden. Men hvordan kan strømkunden vite at prisen pr. kWh er riktig i forhold til avtale? Kan kundene på en enkel og grei måte avdekke hva hen skal betale for denne månedens forbruk? Her snakker vi om selve strømmen, ikke nettleien.

Jeg ville sjekke dette nærmere.

Etter et par uker med eposter og telefoner til strømleverandøren, så var jeg endelig i havn. Mitt regneark regnet ut strømkostnaden min for årets ni første måneder, og bommet med kun 19,70 kroner. Det var jeg veldig fornøyd med.

Men …

Jeg måtte besøke nettsidene til min strømleverandør og hente ned årets fakturaer. Dernest måtte jeg hente ned prisene fra Nordpool sine nettsider. Her måtte man vite hvilke priser man skulle laste ned, og i hvilket format, og listet for hver time.

Så måtte jeg laste ned fra min strømleverandør mitt registrerte forbruk, også for hver time av året. Det er 8760 timer i et normalt år.

Dernest var det å sette opp et regneark, der forbruket for hver time ble tillagt pris, og plusset på elsertifikat, lagt på moms og tillagt fastledd. Så samles dette i månedlige bolker.

Det viser seg at skal du sjekke prisen på strømmen, så må du kjøpe en brukbar PC, til ca. 5000 kroner, et regneark, lære deg å bruke regnearket, laste ned riktige data fra nettet og gjøre nesten 40 000 kalkulasjoner.

Lykke til.

Men etter mye tankearbeid, prøving og feiling, fant jeg ut at jeg gjennom de tre siste årene har betalt for mye for strømmen i forhold til strømavtalen. Det innrømmet de, og refunderer beløpet. Det skal ikke være slik at man må være litt nerd for å sjekke prisen på varer og tjenester man kjøper.

Hvorfor ikke en slags «pumpepris» på strømmen?

Her må lovverket endres til fordel for forbrukeren! Snarest!!


Publisert

i

av