Til forkjemperne av Romsdalsaksen

Dere har kjempet iherdig. Stått på barrikadene i mange, mange år. Dere har gjort en formidabel jobb, sett i forhold til utgangspunktet. Men … Nå er det over. Legg nå ned stridsøksen og la oss ta en fredspipe og diskutere dette.

La oss først og fremst klarlegge målene med Fergefri-E39. Ifølge flere stortingsmeldinger utstedt angående prosjektet er det 2 – to – distinkt beskrevne mål med ny E39:

 1. Få en fergefri hovedpulsåre langs landets viktigste kyststripe
 2. Knytte sammen de lokale bo- og verdiskapningsområdene som gjør denne kysten så viktig for landet.

Skal en presentere andre alternative forslag, så må, ja jeg sier må, alternativet dekke de samme målene som Stortinget har vedtatt for veien. Hvis ikke blir det bare en vei uten mål og mening, egentlig. Joda, man kan definere andre mål selv, men det blir jo bare rot egentlig, om alle skulle ha egne mål for veien.

Så til noen av argumentene som blir brukt:

 • Tunneler er farlige
  • Eh … Nei … Det er færre trafikkuhell inne i tunnelene her i landet enn utenfor, justert for lengde.

 • Stigningen er bratt.
  • Eh … Nei … Legg en meterstokk på bordet, og løft den opp 5cm i ene enden så har du stigningen på Tautratunnelen.

 • CO2
  • Tro for all del ikke at det er veiene som skal være hovedsatsingen for å oppnå de grønne målene innen 2050. Når det er snakk om samferdsel så er det biler, tog og båter det. Teknikken, ikke veien. Gamle lastebiler vil forurense som fy, sies det, men dagens moderne lastebiler med forholdsvis lite utslipp, er gamle vrak innen fjordkryssingen blir tatt i bruk. Da vil også gamle vrak ha forholdsvis lite utslipp. Det er motorene som slipper ut CO2, ikke veien som bare ligger der.

 • Bompengenivået blir for høyt
  • Eh … Nei … Ikke sett i forhold til andre foreslåtte alternativ. Bompengenivået vil maksimeres uansett hvilket alternativ som blir realisert. Dessuten er bompengeperioden avgrenset. Det blir mange, mange år uten bompenger før denne veien, en gang i fremtiden, ikke kan brukes lenger.

 • Økonomi – Det blir for dyrt!
  • Eh … Nei … Bergensbanen kostet et helt statsbudsjett når den stod ferdig i 1909. Statsbudsjettet for 2021 er beregnet til ca. 1,2 billioner. Kostnadene for Fergefri E39 utgjør godt under det halve. Heller ikke andre foreslåtte alternativ er noe vesentlig billigere, spesielt nå de ikke dekker de samme målene like godt.

 • Del av Fergefri-E39, en direktevei mellom Kristiansand og Trondheim
  • Eh … Ja … Og det skal vi ikke glemme, men å kjempe for en ganske liten del, faktisk under 20%, av trafikken her i fylket, mens man gladelig overser den lokale trafikken, som tross alt utgjør over 80% av trafikken på våre veier, er egentlig en skivebom.
   Se litt på ditt eget trafikkmønster. Hvor reiser du når du setter deg i bilen? Jo, da kjører du for det meste til butikken eller til jobben eller til legen eller til slekt og venner. Altså for det aller meste innad i fylket.
   Vi som bor her i fylket trenger en vei som støtter opp under våre lokale trafikkvaner, og ikke så mye en vei som støtter gjennomkjøring mest.
   Både privatkjøring og varetransporter går for det aller, aller meste mellom slike verdiskapningsområder. Derfor er den såkalte Møreaksen bedre tilpasset oss som bor her i fylket, enn nesten alle andre foreslåtte alternativ. Kanskje forslaget om Møreaksen i dagen, hadde vært bedre?

 • Fortsatt ferge?
  • Vel, ferger er vel egentlig gått ut på dato. I dag bruker fergepassasjerene rundt tre kvarter fra de ankommer fergeleiet og til de har kommet i land på andre siden. Altså ca. 11km på en tre kvart time. Egentlig ikke noe særlig kjappere enn for femti år siden. Det er sørgelige 13km i timen det. Ankommer du fergeleiet i det fergen akkurat har lagt fra, er det tjue minutter til neste. Dermed reduseres hastigheten over fjorden til under ti kilometer i timen. Verdens første fartsgrense for bil, ble innført i England i 1861, og var på 16 km/t. Altså en del raskere enn det å ta ferge over Romsdalsfjorden i dag 160 år etter. Ferge er såååå 1860!!!
   Unnskyld meg, men et av argumentene mot fergefri kryssing av våre fjorder er at veiene mellom fergeleiene trenger oppgradering, mer enn vi trenger å kvitte oss med fergene.
   Er ikke prosjektet Fergefri E39 en gigantisk oppgradering av veiene mellom fergeleiene da!?!?

Hvorfor så mange mennesker kjemper for en vei som ikke på noe sett og vis, vil gi lokalbefolkningen den beste forutsetningen til fremtidig vekst i regionen, er meg en gåte. Husk at det er i slike verdiskapningsområder vi, og våre barn, og våre barns barnebarn, i fremtiden skal hente sine lønningsposer!


Publisert

i

,

av