Dag: 26. november 2021

  • Kjappe formannskapsmøter uten innkalling og sakliste

    Kjappe formannskapsmøter uten innkalling og sakliste

    Gjennom mine år som tidvis deltaker i kommunestyret i Vestnes opplevde jeg flerfoldige ganger at det ble stilt spørsmål med formannskapets vedtak i en sak. Siden de fleste som satt i formannskapet var til stede, spurte ordføreren om disse representantene kunne f.eks. stryke vedtaket gjort i et lovlig satt formannskapsmøte. Det ble alltid nikket,