Dag: 2. januar 2022

  • Du Gjev Meg Tru

    Rolf Løvland og Brendan J. Grahams verk «You Raise Me Up» er en hyllest som treffer en rett i hjertet. En gedigen tekst, satt med et gedigent melodisk verk. Teksten er en hyllest til en andre person som i sine handlinger hever førstepersonen til et nivå denne trodde var uoppnåelig. Takknemmeligheten er stor og avhengigheten…