Bompengeløsinger bør differensieres

Her i Norge betales det mindre enn 15 milliarder kroner i bompenger til ulike veiprosjekt. Det er cirka halvparten av økningen i statens inntekter på strøm i fjor.

De statlige inntektene har økt enormt, og økningen er stor nok til å dekke lønna til samtlige arbeidstakere i 2022. Bare på drivstoff har de statlige inntektene økt med nesten 7 milliarder i året.

Samfunn som har fått bedre kommunikasjoner delvis finansiert av bompenger, hadde trolig hatt en større aktivitet, og ergo større inntekter til staten, enn det har under den strupingen av trafikken en bomstasjon utgjør.

Med andre ord blir praksisen med bompenger mer regne som plunder og heft egentlig.

Bompenger finansierer stadig fler prosjekt som i utgangspunktet er oppfattet som ulønnsomme, og dermed utgjør en faktor som gjør slike prosjekt mulig.

Dette er bra for små samfunn, som f.eks. Nordøyene på Møre. Men når det gjelder nye veier som skal bedre infrastrukturen til og fra verdiskapningsområder, ja da mener jeg bompengeløsninger vil føre til mindre trafikk rundt kjøpesentra, og dermed føre til et ikke godt utnyttet omsetningspotensiale med dertil hørende skatteinntekter til staten.

Jeg mener derfor at trafikken til og fra boområder bør ha gode veier frie for bompengeinnkreving, og det foresvever meg at veier som fører til og fra verdiskapningsområder er bedre rustet til en slik finansiering.


Publisert

i

av

Stikkord: