Man kan jo undres…

«21. mai 2012 gjorde Stortinget vedtak om å endre bestemmelsene i Grunnloven som siden 1814 hadde regulert statskirkeordningen. Kongens særskilte kirkestyre ble etter dette avviklet, bestemmelsene om såkalt kirkelig statsråd er falt bort og biskoper og proster tilsettes nå av kirkelig valgte organer.» (regjeringen.no)

Norges politiske styring blir med andre ord mer og mer sekulær. Vil det si at våre kirkelige fridager vil forsvinne en dag?

… tja … hvem vet?

Men folket trenger fridager. Den norske arbeideren har ca. 35 betalte arbeidsdager fri i året. Det samme som Afghanistan, Djibouti, India og Madagaskar. (wikipedia.org)

Sekulære Norge har altså like mange religiøst begrunnede fridager som noen av verden mest ekstreme religiøse nasjoner. Nordens nasjoner ellers ligger på samme nivået pluss minus noe dager.

Skulle tro at jo mer sekulært et land blir, jo færre betalte fridager vil det bli?

Man kan jo undres?!


Publisert

i

av

Stikkord: