Å rette baker for smed

Under de rådende omstendigheter med en uvanlig prisøkning i det norske markedet, en prisøkning som ikke er grunnet i en økning i forbruk og etterspørsel etter varer og tjenester her til lands, men derimot et resultat av omstendigheter langt utenfor norsk kontroll, er det etter min mening helt feil medisin å øke rentenivået for å bekjempe en eksternt påført inflasjon.

Da legger man bare byrde til den allerede pressede norske forbrukeren, og årsaken til inflasjonen påvirkes ikke. Effekten blir at prisene øker ukontrollert og kjøpekraften reduseres tilsvarende, og man vil oppleve en påfølgende redusering av omsetningen i en rekke bransjer. Under slike omstendigheter må rammene i markedet tilpasses den nye situasjonen gjennom innføring av tiltak mot effekten av den negative utenlandske påvirkningen i det norske markedet. Det hjelper lite med å piske den norske forbrukeren, når Putin er synderen.

Det er her jeg tror den norske regjeringen bommer. Bommer stygt!


Publisert

i

av