Uke 24 2021 – Tømming iverksatt

Utenlandskabler tømmer vår vannreservoarer

North Sea Link (NSL) eksporterte 70 ganger mer enn den importerte i sine 200 første aktive dager. 3,5 TWh ble sendt ut, og usle 0,5 TWh ble importert.

Det eksporteres, bare i den kabelen, minst like mye som Norges største vannkraftverk produserer!

Dette fører til en ekstrem nedtapping av vannreservoarene. Resultatet er at etterspørselen etter kraft i det norske blir vesentlig høyere enn hva strømprodusentene kan tilby. Dermed settes prisen på kilowattene opp tilsvarende.

Etter at ny motorvei for strøm over Sognefjorden ble satt i gang i 2022, og eksporten fra område Midt-Norge (NO3) og sørover ble mulig, har prisene på strømmen, av samme årsak også i vårt område økt vesentlig.

Ett år til med lite nedbør som i 2021, vil uten tvil sende prisene til værs også her i Romsdal!

Det vil si at med utenlandskabler til Tyskland, Danmark, England, Nederland, samt gode forbindelser mellom områdene i Norge, og ikke minst til våre naboland, vil det forundre meg mye om prisen på noen få tiøre kWh’en kommer tilbake noengang.


Publisert

i

,

av