Ulovlig våpensalg?

Jeg har nevnt grådigheten før, men nå har profittjagets grådighet sine fremste aktører også kommet seg inn på det internasjonale våpenmarkedet.

Det er med militært utstyr som med lyspærer, så lenge de fungerer blir det ikke innkjøpt nye. Hvis våpenproduserende land kun selger sine, eller andres, våpen til kunder som ikke er i krig, blir våpnene stuet bort på et lager og omsetningen av disse våpensystemene blir stående på et minimalt nivå. Hvis man derimot får selge sine våpen til land i krig, der krigsmateriell går tapt hver dag, er bildet et helt annet. Vi har tilsvarende bilder fra krigen i Ukraina friskt i minnet.

Norges lover og regler forbyr salg av norske våpensystemer til visse land. Disse landene er blant verdens største forbrukere av alle typer militært utstyr. Hvordan kan Norge komme seg inn på et lukrativt marked, når våre lover og regler forbyr det? Jo enkelt, man selger våpnene gjennom et tredje land som ikke har slikt «strengt» lovverk.

USA har ikke de strenge lovene på dette som i Norge, og selger våpen til land som Saudi Arabia m.fl. Norge kan dermed selge sine våpen til USA, som selger disse videre til f.eks. Saudi Arabia, et land Norge ikke kan selge våpen til direkte. Dermed har Norge fått tilgang til enorme våpenmarkeder over hele verden.

Norge er i disse dager i ferd med å inngå en avtale om våpensalg til USA. Jemen se opp!

Cecilie Hellestveit, jurist og folkerettsekspert er kritisk til avtalen, og sier til Dagbladet; «USA er også bundet av mindre strenge regler enn Norge. Avtalen kan i noen grad få det til å framstå som om Norge unndrar seg sitt politiske og folkerettslige ansvar for våpensalg»

«Salg av norske våpen via USA kan redusere Norges eksponering. Likevel har avtalen noen problematiske politiske og folkerettslige sider», sier Hellestveit til Dagbladet.

Hun sier videre; «Fordekte våpensalg via land som USA som ikke er bundet av Våpenhandelstraktaten, kompliserer etterlevelse av regelverket. Norge har også hatt en selvpålagt politikk om å unnlate å eksportere våpen til land i krig eller borgerkrig – med unntak for Nato-land, og nå for Ukraina. Denne type avtale kan gjøre den politiske begrensningen illusorisk»

Med andre ord, Norge har ikke kontroll på hvor norske våpensystemer havner.

Videre lesing:

Sjokkert: – Helt utrolig (dagbladet.no)

Dagbladet avslører: – Våpenkontrakt viser ukjente detaljer

Dagbladet avslører: – Norges nye våpenpakt med USA


Publisert

i

,

av