Har ikke Norge lært noe?

Den 18. mai 2023 kl. 10:37 passerte Oljefondet 15.000 milliarder kroner. Femten tusen milliarder kroner, eller over 8 ganger statsbudsjettet for 2023.

Hva skal vi gjøre med en slik formue?

Slik det er i dag, er det ikke oss nordmenn som får noe særlig nytte av oljegevinsten, bortsett fra noen få milliarder som tas ut og settes bort i statsbudsjettet. Greit det, men er det nok?

I 2022 arrangerte Qatar VM i fotball og brukte 2000 milliarder kroner, tilsvarende et godt norsk statsbudsjett, på dette. Likevel var inflasjonen på lave 3,3%. Hvordan fikk de til det? Kan vi fattigrike her på bjerget lære noe av Qatar?

Hemmeligheten er at Qatar ikke bruker pengene innenlands, men kjøper kompetansen, arbeidskraft og materialer m.m. i utlandet.

Dermed forsvinner store summer til utlandet, men tilbake i landet er en godt opprustet infrastruktur, enorme bygningsmasser m.m.

Her i landet derimot, forsvinner pengene til utlandet uten at det ligger igjen noe vesentlig kapital innenlands.

VI kan nye kjøpe veier, flyplasser, sykehus, helsehus og Fergefri-E39 og mye mer, fra utlandet uten at det er særlig inflasjonsdrivende.

Norge bekjemper inflasjon ved å bruke minst mulig penger, mens Qatar bygger landet og bruker penger i massevis uten at inflasjonen stiger vesentlig. Vi kan ikke fortsette å stable penger på paller i garasjen som en annen mafiabaron.

Joda, vi alle vet om de forferdelige forholdene fremmedarbeidere i flere oljenasjoner lever under, men slik trenger ikke Norge behandle sine.


Publisert

i

av

Stikkord: