Forfatter: Tresfjording

 • Selger eller gir du bort dine hemmeligheter?

  Selger eller gir du bort dine hemmeligheter?

  Fortsett å lese dette innlegget for å lære om de grunnleggende prosesser for å slette minnet i mobiltelefonen, og for å få vite hvordan man overskriver (wiper) data på mobiltelefoner. Du bør sikre at data som ligger på din mobiltelefon, ikke kommer i feil hender. Her er en liten bruksanvisning på hvordan du kan slette,…

 • Fremmedfrykten, vår største trussel?

  Mennesket er nok naturens mest vellykkede skapning. Det er mange av oss, og vi ha lagt under oss en hel klode. Paradoksalt er vår suksess, årsaken naturens egen undergang, ser det ut til. Men hvorfor er det slik at vi vi mennesker er mest redd for mennesket? Vi er vår egen verste fiende, sa en…

 • Skipstuft fra vikingtid i Tresfjord

  Fra vikingtiden og fremover til utpå 1800-tallet var landsforsvaret vårt vern mot invasjoner og det som verre er. Romsdal ble delt inn i ulike områder som ble gitt eget forsvarsansvar. Et slikt område ble kalt for en Åtting. En åtting tilsvarer i utstrekning omtrent det vi i dag kaller et sogn. Ordboka sier: åtting el.…

 • Ufysa ‘na Dordi

  Ufysa ‘na Dordi

  Johan A. Rypdalshagens tredje kone het Dordi, f. Andersdatter, og var fra Fiksdalsstranda. Ved siden av huset deres gikk det en bekk, og i den bekken brukte Dordi å tømme potta si.

 • Det store bygdetyveriet

  Tale hos Tresfjord Pensjonistlag 2015 Tresfjord en bygd under endringer og med store utfordringer. Det store bygdetyveriet! Den første Tresfjordingen kom hit for ca. 3 000 år siden. Han så verdiene og visst at her kunne han skape trygghet for seg selv og sine. Han kom kanskje fra jegere og sankere, og slo seg ned her…

 • Har KRF blitt de blå-blå sin legitimering?

  Dagens regjering jobber hardt med å realisere oppdraget gitt av sine oppdragsgivere. Oppdragsgiverne er mennesker som representerer eierskapet i norsk industri, og som i stor grad trygger den økonomiske ryggraden til de blå partiene. Med disse gavene kommer det selvfølgelig krav. Norges rikeste gir ikke Høyre millioner av kroner uten å få noe tilbake. Hensikten…

 • Røykelovens dilemma

  Jeg har vært røyker i mange år. Sluttet 1.1.2001 kl. 06:00. Men jeg er absolutt ingen fantast. Røyking er ikke forbudt. Noen vil røyke, og det må de få lov til, det er deres eget liv og helse. Så lenge det ikke er ulovlig må samfunnet ta kostnadene med aktiviteten. Det koster å ha et folk.…

 • To argument for kommunesammenslåing

  Mer effektive kommunale tjenester. Det må da være nesten utrivelig å være etatsleder i en kommune. Eller leder av en institusjon … Ja, ha en lederstilling i det hele tatt i en kommune, sett i forhold til en lederstilling i en privat bedrift. Den siste gruppen har gode målingsverktøy for å måle denne effektiviteten man…