Forfatter: Tresfjording

 • Den Norske skoles utfordringer

  Slik jeg ser det: Livet er for det aller meste en reise gjennom stadige problemløsinger. Vi løser problemer hver dag. Arbeidsgiverne ansetter folk for å løse problemer. En kunde som kommer inn i en butikk, har et problem han eller hun vil ha løst. Hver dag, fra du står opp, til du legger deg, løser […]

 • Høyre eller venstre side av veien …

  Norske sjåfører holder til høyre og er ganske uvant med trafikk fra andre land som for eksempel Storbritannia og de tidligere britiske koloniene, der de trafikkerende holder til venstre. Mens det ville være enkelt å godta dette som bare en av de tingene som er bare er annerledes, er det faktisk en ganske interessant historie […]

 • Punktstreik i Vestnes

    Rundt hundre mennesker møtte opp på markeringen av punktstreiken i dag. Skafti Helgason holdt en inderlig appell, der han gjorde det helt tydelig for de fremmøtte at foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven ikke var til fordel for arbeidstakerne. Det er tydelig at dette engasjerer. Et av problemene ved presentasjonen av endringene er ministerens bruk av motpartens […]

 • Prioriter gamle, syke og unge

  Kommunene er i skvis. På den ene siden er det staten som stadig reduserer overføringene i et lønnlig håp om effektivisering. På den andre siden er de som er avhengig av kommunens tjenester. Så har vi dem som skal betale skatt. Omsetninger har sunket mye siden siste finanskrise, og er egentlig ikke kommet i gang […]

 • Ikkje valkamputspel, men sosialistiske prioriteringar!

  Sitat frå Vestnes SP sitt innlegg i VestnesAvisa 14.1.15; Vestnes kommune fekk ikkje,- slik vanleg er, redusert arbeidsgjevaravgift for kommunal sektor. Dette er jo ein direkte feil framstilling av saka frå Vestnes SP si side. Vestnes kommune HAR fått redusert arbeidsgjevaravgift. Det var gevinsten med lågare sats som ikkje vart verande i kommunen. I og […]

 • Sjokkbølgene i Vestnes kommune

  Ordføreren og administrasjonssjefen i Vestnes kommune har i disse dager etterfulgt vedtaket i kommunestyret 97/2014 der de fikk i oppdrag å lage en oppsummering og et kortfattet sammendrag angående trekket i rammeoverføringene tilsvarende kommunens gevinst etter reduksjonen i arbeidsgiveravgifta sommeren 2014. Dette er rett og slett forskjellsbehandling, og Vestnes kommune kan ikke godta dette uten […]

 • Skatteendringene 2015

  Skatteendringene 2015 Endringer som vises på lommeboken. Dette er noen endringer i skatt, avgifter m.m. Nederst finner du noen effekter av endringene. Endringer i skattesatser, innslagspunkter ol Bolig Verdien på sekundærbolig (bolig du ikke bor i selv) blir satt opp fra 60 % av markedsverdi til 70 % av markedsverdi. For en bolig til 6 […]

 • Motvillige OPEC

  Prisene på råolje er halvert i løpet av 2014. Økonomier som Russland er sterkt avhengige av relativt stabile oljepriser. Dette fordi dere økonomi er mer utsatt for svingninger i oljeprisen enn andre, som for eksempel Norge. I de siste ukene har inflasjonen i Russland ikke direkte løpt løpsk, men det er ikke langt unna. Foreløpig […]