Kategori: Internasjonalt

 • Demokratiet er vår eneste beskyttelse mot politiske overgrep.

  I Norge har alle innbyggere stemmerett. Annethvert år blir folkets stemmer avgitt og talt. Takket være at man må ha veldig mange stemmer bak seg for å komme i en reell maktposisjon, og det faktum at «gærningene» blant oss, de med ytterliggående holdninger til sine landsmenn, er og vil bli en minoritet, holdes de der […]

 • Norge – en veldig liten del av verden

  Norge – en veldig liten del av verden

  Siden EØS-avtalen ble innført i 1994 har Norge, Island og Liechtenstein hatt tilgang til EUs indre marked med like konkurransevilkår og like regler.

 • Til forkjemperne av Romsdalsaksen

  Til forkjemperne av Romsdalsaksen

  Dere har kjempet iherdig. Stått på barrikadene i mange, mange år. Dere har gjort en formidabel jobb, sett i forhold til utgangspunktet. Men … Nå er det over. Legg nå ned stridsøksen og la oss ta en fredspipe og diskutere dette. La oss først og fremst klarlegge målene med Fergefri-E39. Ifølge flere stortingsmeldinger utstedt angående […]

 • Kampen mot endeliktet

  Kampen mot endeliktet

  Bilen ble på begynnelsen av det tjuendeårhundre sett på som en ren måte å frakte vare og gods på. Den la ikke fra seg store mengder ekskrementer på byens asfalterte veier og fortau. I dag er bilen den store syndere, men vi har ikke den forurensningsfrie erstatteren klar ennå. Men den kommer, men kommer den tidsnok?

 • En politisk opplagthet

  En politisk opplagthet

  Intet vestlig land, ei heller noen andre land her i verden, må finne på å godkjenne en regjering, som har kommet til regjeringsmakt gjennom væpnet aksjon. Demokratisk valgte regjeringer bør kun godkjenne demokratiske regjeringer valgt av folket selv.

 • Talefrihetens rettigheter

  Talefrihetens rettigheter

  På nyåret har Trump blitt kastet ut av Twitter. Det er med vilje jeg ikke bruker tittelen hans her. De to hører ikke sammen, spør du meg, men videre til talefriheten. Trump ble ikke fratatt talefrihet, når hans Twitter-konto ble sperret. Talefriheten er meislet i grunnloven, og ingen internettplattform kan ta den fra deg. Twitter […]

 • Ordet var begynnelsen

  Ordet var begynnelsen

  I den norske utgaven av Bibelen fra 1930, første vers i Johannes Åpenbaring står det; «I begynnelsen var Ordet …»  En sterk påstand, en sterk ytring. For meg antyder dette at de gamle vise menn mente Ordet var så viktig at uten det hadde ikke Jorden vært til. «… og Ordet var hos Gud» viser […]

 • Pandemier

  Pandemier

  I snart ett år har pandemien etter utbruddet av COVID-19 herjet over hele verden. Mennesket måtte på rekordtid fremskaffe en vaksine, og nå, faktisk bare etter noen måneder, er vaksineringen i gang over hele kloden. En bragd spør du meg. Her er en liste over andre sykdommer som tidligere har, og som i fremtiden lett […]