Kampen mot endeliktet

Kampen mot endeliktet

Bilen ble på begynnelsen av det tjuendeårhundre sett på som en ren måte å frakte vare og gods på. Den la ikke fra seg store mengder ekskrementer på byens asfalterte veier og fortau. I dag er bilen den store syndere, men vi har ikke den forurensningsfrie erstatteren klar ennå. Men den kommer, men kommer den tidsnok?