Kategori: Nasjonalt

 • Fremtidens energibehov må dekkes

  Behovet for strøm her i landet er likt med energi produsert. Tall fra NVE viser at vindkraften står for ca. 8%, og vannkraften for 92%. Hvilke av disse to løsningene har det mest miljøvennlige fottrykket tror du? Kan atomkraft vurderes i miljødebatten? Skal vindkraft dekke all økning av behovet de neste 30 år, må det…

 • Selvkost – kommunenes sovepute?

  Selvkost er et begrep som ofte brukes innen økonomi og næringsliv, spesielt i sammenheng med kommuneregnskapet. La oss utforske både de positive og negative sidene ved dette konseptet. Hva er selvkost i kommuneregnskapet? Selvkost refererer til summen av alle kostnader som anses å vedrøre innkjøp, produksjon og salg av en bestemt tjeneste i kommunen, frem…

 • Er eller var …

  «Falske bøssebærere viste seg å være ekte» skriver nrk.no i dag søndag 22 oktober 2023. Det for da være måte på til journalistikk. Enten var de falske eller så var de ekte, hele tiden! Falske bøssebærere blir ikke ekte sånn uten videre. Heller ikke motsatt.

 • Skattetrykket øker

  Det er i hovedsak tre faktorer som har innvirkning på statens skatteinntekter; skattesatsene, antallet skatter og skattegrunnlagenes størrelse. Dagens regjering har foretatt en del skattemessige krumspring der retorikken går på en mer rettferdig skattepolitikk. Uttrykket «rettferdig skattepolitikk» er så tøyelig at det i realiteten er regelrett synsing. Hva jeg mener uttrykket betyr, eller hva du…

 • TG og veien fremover

  Dette er vel å anse som å banne i kirka, men jeg er redd for at Trond Giske ikke kommer i posisjonen noen av oss vil ha ham i, uten en lang, traurig og krevende prosess som må starte i de aller fleste lokallag der Giske og hans tilhengere stemmes frem på alle plan i…

 • Det synger og summer …

  Det synger og summer i ledninger og kabler. Det gjør det også blant de som forbruker og betaler for energi til det daglige i sine hjem. En enstonig uvariert melodi utgjør grådighetens symfoni. Prisområder i strømnettet i et lite befolket land som Norge, der vi alle egentlig kunne vært en del av et samlet norsk…

 • Sviktet

  Maten blir dyrere, rentene stiger og strømregningene tar nattesøvnen fra folk. Det norske folk opplever en resesjon, der levekostnadene øker for hver dag som går. Drivstoffprisene, strømprisene og matprisene stiger markant, og kjøpekraften hos den enkelte går drastisk ned. Under tidligere resesjoner spyttet den norske stat inn hundrevis av milliarder i bl.a. bankene her i…

 • Kortreist og fersk?

  Tidlig september: Enda en last med fisk fra Stillehavet har ankommet kaia på Averøya på Møre. Anlegget eies av milliardkonsernet Jangaard Export. De grå og blå posene inneholder torsk som er fraktet rundt mer enn halve jordkloden (NRK) Rederiet som har fanget fisken tilhører Norebo. Det er et av verdens mektigste fiskerikonsern. Norebo er kontrollert…