Engasjert Sosialdemokrat

 • Vi har nesten 130 ferjesamband i Norge

  .Disse sambandene fraktet over 26 millioner kjøretøy i 2022. Tyngre kjøretøy utgjør ca. 20% av trafikken på våre veier. Disse koster mest under ventetiden til ferga går. Også personbiler i veldig stor grad føres av mennesker på lønna tid. Overfartstid Vestnes-Molde er 35 minutter ifølge rutetabellen. Lengden på sambandet er 11,52 km. Hastighet blir litt…

 • Angiveri vs tipsing

  Angiveri og tipsing er to ord som ofte forveksles, men de har ulik betydning og bruk. I denne bloggposten skal vi se nærmere på hva de betyr og hvordan de brukes i ulike sammenhenger. Angiveri er et negativt ladet ord som betyr å rapportere informasjon om andre til myndigheter eller andre som kan skade dem.…

 • Klimanøytralitet, et spill for galleriet?

  Møre og Romsdal fylkeskommune har satt som et mål å være klimanøytral innen utgangen av 2030, samt kutte 55% på ikke kvotepliktige utslipp av klimagasser. Dette målet reiser en del spørsmål. Først; Hva er klimanøytralitet? En enkel definisjon er at en klimanøytral aktivitet fanger opp like mye CO2 som den slipper ut. Dette betyr at…

 • Energi, Norge og fremtiden

  Strøm er ferskvare. Norges kraftproduksjon styres av det totale behovet her til lands. Vi bruker det vi produserer, enten på oss selv eller på eksport. I 2022 produserte Norge ca. 146 TWh med kraft.. Dette er i dråpe i havet når det gjelder fremtidens økende krav til energi. Behovet for kraft her til lands, har…

 • Har ikke Norge lært noe?

  Den 18. mai 2023 kl. 10:37 passerte Oljefondet 15.000 milliarder kroner. Femten tusen milliarder kroner, eller over 8 ganger statsbudsjettet for 2023. Hva skal vi gjøre med en slik formue? Slik det er i dag, er det ikke oss nordmenn som får noe særlig nytte av oljegevinsten, bortsett fra noen få milliarder som tas ut…

 • Arbeiderpartiet og høyredriften

  Det kan argumenteres for at Arbeiderpartiet i Norge har beveget seg nærmere høyresiden i norsk politikk de siste 20 årene. Partiet har i større grad fokusert på økonomisk vekst, forretningsvennlige tiltak og mer moderat integreringspolitikk, noe som tradisjonelt har vært høyrepolitikk. Samtidig har Arbeiderpartiet fortsatt å fremme sine grunnleggende verdier, som sosial rettferdighet, velferdsstaten og…

 • Er det håp i grådigheten?

  Svaret må bli et usikkert kanskje! Utvalgsleder for kraftpolitikken Kari Nessa Nordtun (Ap) kritiserer eget parti for å gjøre for lite for norske strømkunder. Se artikkel på VG.no. Og jeg er så enig! Hun nevner: «Vi i Arbeiderpartiet kan ikke akseptere at innbyggerne sitter hjemme og fryser på grunn av høye strømpriser samtidig som statens…

 • Umusikalsk avgiftspolitikk

  Vi lever i en ny dyrtid. Prisene på dagligvarer og andre nødtørftige varer og tjenester har økt drastisk. På noen varer har prisen steget over 20 prosent og mer fra i fjor. Dette blir tolket som inflasjonspress. Denne prisstigningen er uønsket, og myndighetene har hentet frem renteverktøyet, i et forsøk på å nå tilbake til…