Stikkord: arbeidsgiveravgift

 • Prioriter gamle, syke og unge

  Kommunene er i skvis. På den ene siden er det staten som stadig reduserer overføringene i et lønnlig håp om effektivisering. På den andre siden er de som er avhengig av kommunens tjenester. Så har vi dem som skal betale skatt. Omsetninger har sunket mye siden siste finanskrise, og er egentlig ikke kommet i gang…

 • Ikkje valkamputspel, men sosialistiske prioriteringar!

  Sitat frå Vestnes SP sitt innlegg i VestnesAvisa 14.1.15; Vestnes kommune fekk ikkje,- slik vanleg er, redusert arbeidsgjevaravgift for kommunal sektor. Dette er jo ein direkte feil framstilling av saka frå Vestnes SP si side. Vestnes kommune HAR fått redusert arbeidsgjevaravgift. Det var gevinsten med lågare sats som ikkje vart verande i kommunen. I og…

 • Sjokkbølgene i Vestnes kommune

  Ordføreren og administrasjonssjefen i Vestnes kommune har i disse dager etterfulgt vedtaket i kommunestyret 97/2014 der de fikk i oppdrag å lage en oppsummering og et kortfattet sammendrag angående trekket i rammeoverføringene tilsvarende kommunens gevinst etter reduksjonen i arbeidsgiveravgifta sommeren 2014. Dette er rett og slett forskjellsbehandling, og Vestnes kommune kan ikke godta dette uten…

 • Skatteendringene 2015

  Skatteendringene 2015 Endringer som vises på lommeboken. Dette er noen endringer i skatt, avgifter m.m. Nederst finner du noen effekter av endringene. Endringer i skattesatser, innslagspunkter ol Bolig Verdien på sekundærbolig (bolig du ikke bor i selv) blir satt opp fra 60 % av markedsverdi til 70 % av markedsverdi. For en bolig til 6…

 • Det er noe galt …

  Vestnes kommune har i mange år kjempet tappert for å få redusert arbeidsgiveravgiften slik at kommunen kan hevde seg i kampen om etablererne. Både i privat og offentlig sektor. Endelig i 2014 fikk vi det. Hele 3,5% lavere sats. Det vil si at våre arbeidsgivere sparer 35 000 kroner for hver million de har i lønnsutgifter.…

 • Ekstraskatt på Vestnesfolk

  Bygdebladet nr. 78, onsdag 22.10.2014 side 14. EKSTRASKATT PÅ VESTNESFOLK Sitat; «Lavare arbeidsgjevaravgift gav kutt i rammeoverføringar frå staten» Artikkelen begynner med denne påstanden, en påstand som ikke helt er i tråd med virkeligheten. Spesielt blir det når påstanden legges til grunn for en utilbørlig heving av kommunale avgifter og skatter. For påstanden stemmer nemlig ikke!…

 • Vestnes og reduseringen av AGA

  Det er ikke godt når man får slike sjokk som dette. Plutselig smeller bomben. Finansdepartementet tar gevinsten etter flere års forhandlinger der Vestnes Kommune har blitt innrømmet en lavere arbeidsgiveravgift. Sjokk … eller? Gjennom tiden som har gått siden arbeidet med å få nedsatt AGA, har jeg snakket med kommunestyrerepresentanter fra flere partier, ja også folk innen administrasjonen, og…