Stikkord: avgift

 • Effekten av forbruksstyrende avgifter

  Regjeringen med KrF i spissen vil høyne drivstoffavgiftene med 50 øre på bensin og 30 øre på diesel. Dette gjøres for å få ned forbruket av fossilt brennstoff. Hva er effekten av en slik økning i avgiftene? Dette er som en sanksjon mot de økonomisk svakere gruppene her i landet, og vi vet hvordan sanksjoner…

 • Vassverkene i Vestnes og priser …

   Jeg fikk se en regning fra et lokalt vassverk, og undret meg veldig over prisen. Jeg synes den var vel drøy. Som en engasjert altruistisk lokalpatriot mente jeg ar det kanskje kunne være en ulempe å ha høye vannavgifter i en bygd, med tanke på tilflytting og vekst. Nå trodde jeg det langt fra alle…

 • Prioriter gamle, syke og unge

  Kommunene er i skvis. På den ene siden er det staten som stadig reduserer overføringene i et lønnlig håp om effektivisering. På den andre siden er de som er avhengig av kommunens tjenester. Så har vi dem som skal betale skatt. Omsetninger har sunket mye siden siste finanskrise, og er egentlig ikke kommet i gang…

 • Ikkje valkamputspel, men sosialistiske prioriteringar!

  Sitat frå Vestnes SP sitt innlegg i VestnesAvisa 14.1.15; Vestnes kommune fekk ikkje,- slik vanleg er, redusert arbeidsgjevaravgift for kommunal sektor. Dette er jo ein direkte feil framstilling av saka frå Vestnes SP si side. Vestnes kommune HAR fått redusert arbeidsgjevaravgift. Det var gevinsten med lågare sats som ikkje vart verande i kommunen. I og…

 • Skatteendringene 2015

  Skatteendringene 2015 Endringer som vises på lommeboken. Dette er noen endringer i skatt, avgifter m.m. Nederst finner du noen effekter av endringene. Endringer i skattesatser, innslagspunkter ol Bolig Verdien på sekundærbolig (bolig du ikke bor i selv) blir satt opp fra 60 % av markedsverdi til 70 % av markedsverdi. For en bolig til 6…

 • Ekstraskatt på Vestnesfolk

  Bygdebladet nr. 78, onsdag 22.10.2014 side 14. EKSTRASKATT PÅ VESTNESFOLK Sitat; «Lavare arbeidsgjevaravgift gav kutt i rammeoverføringar frå staten» Artikkelen begynner med denne påstanden, en påstand som ikke helt er i tråd med virkeligheten. Spesielt blir det når påstanden legges til grunn for en utilbørlig heving av kommunale avgifter og skatter. For påstanden stemmer nemlig ikke!…