Stikkord: barnehage

 • Full Barnehagedekning i Vestnes en myte?

  Full Barnehagedekning i Vestnes en myte?

  Vestnes kommune har sendt ut avslag på barnehageplass for 2021 til flere familier. Avslaget er ikke begrunnet, men det henvises til «Lov om Barnehager med forskrifter, herunder § 12a med rett til barnehage».

 • Barnehageplasser mangler!

  Barnehageplasser mangler!

  Barnehageplasser er utrolig viktig for tilflyttingen. Manglende dekning her vil føre til mindre tilflytting, og mer utflytting. Er det det kommunestyret vil? Det er med litt forskrekkelse jeg opplever at bygda vår sannsynligvis blir kommunestyrets største offer i det store bygdetjueriet. Nå rammes vi av manglende ressurser til nok barnehageplasser. Flere småbarnsfamilier får ikke kabalen […]

 • Tresfjord Skule foreslått lagt ned!

  Tresfjord Skule foreslått lagt ned!

  I innkallingen til formannskapsmøte 4.12.2017 sak 104/2017 på side 25 er det foreslått å legge ned skolene i Tresfjord og Fiksdal. Les innkallingen her: http://37.44.190.150/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=729&documentTypeId=MI Hva mener du om det?   Fra saklisten: Ny felles ungdomsskule: For å finansiere årlege kapitalkostnader må det etter administrasjonssjefen si vurdering gjennomførast ei strukturendring innan skuleområdet. Fiksdal skule og […]

 • Ikke legg ned bygda vår!

  Det er med skrekk og gru jeg ser at kommuneledelsen nå vil legge ned Tresfjord Oppvekstsenter. Jeg fikk en slik varm klump i magen når jeg så fremlegget som ble lagt frem på formannskapet … Klumpen vokste og ble varmere når jeg leste begrunnelsen. Regnskapet vil gå sytten millioner i minus på neste budsjett. Alle […]