Stikkord: budsjett

 • Tallenes tale er øredøvende

  Tallenes tale er øredøvende

  Vestnes kommune har et sykefravær i første halvår 2020 på hele 10,2%, denne andelen økte til 10,4 i tilsvarende periode i 2021. Ifølge SSB var sykefraværsprosenten for hele landet i 2. kvartal 2020 på 5,85%, samme tall for kommunene her i landet var 7,4. Dette viser at Vestnes kommune har et sykefravær som er 35%…

 • Sjølkost

  Sjølkost

  Sjølkost?!?! Smak på det ordet. Er det noe som antyder at det finnes grenser for hva som kan være sjølkost? Om jeg kjøper en vare i en butikk til kr. 10,- eller den samme varen i en annen butikk, til kr. 15,- så er begge summene som sjølkost å betrakte. I budsjettforhandlingene desember 2020 ble…

 • Statlige innsparinger

  Statlige innsparinger

  Innsparingskravene innen våre ulike administrasjonsnivå kommer tettere enn snøflak på en god gammeldags julefta. Sløseriet må stanses, sies det, men det er den enkle unnskyldningen, brukt overfor oss enkle innbyggere. Den egentlige årsaken er å blant annet styrke den norske krona i forhold til utlandet. OECD oppfordret Norge rett før tusenårsskiftet, å bremse veksten i…

 • Er dette egentlig helt lovlig?

  Er dette egentlig helt lovlig?

  Forslaget til nedlegging av Tresfjord Skole,  vil ha stor betydning for bygda om det blir vedtatt i kommunestyret. Formannskapet i Vestnes Kommune har gjort følgende vedtak den 4.12.2017 i sak PS 104/2017; «Vestnes kommunestyre vedtek økonomiplan 2018 – 2021 slik det går fram av skjema 1A og 1B (økonomiplan) i saksframlegget, pkt 4.5. For å…

 • Sentralisering koster

  Sentralisering koster

  Sentralisering koster (Noen punkter) • Infrastrukturen tilpasses sentra, og ikke bygdene rundt. Derfor har vi heller dårlig mobildekning på Kjersemfjellet. • Markedet til foretak i bygdene svekkes. Både Spar Tresfjord og Tresfjord Landbruk & Fritid AS merker dette. • Tomte- og eiendomspriser faller. • Menneskelige ressurser trekkes ut av bygdene. • De med høyere inntekt…

 • Bompengestasjonsskogen i Romsdal og Nordre Sunnmøre

  Bompengestasjonsskogen i Romsdal og Nordre Sunnmøre

  – Vi har satt oss  klare mål. Vi investerer 100 millioner for å legge til rette for 200 nye boliger, 300 nye jobber og 400 nye innbyggere de neste ti årene, sier ordfører Lars Olav Hustad (H). Rauma satser store mengder penger og arbeidstimer i å nå sine ganske hårete mål for de neste ti…

 • Effekten av forbruksstyrende avgifter

  Regjeringen med KrF i spissen vil høyne drivstoffavgiftene med 50 øre på bensin og 30 øre på diesel. Dette gjøres for å få ned forbruket av fossilt brennstoff. Hva er effekten av en slik økning i avgiftene? Dette er som en sanksjon mot de økonomisk svakere gruppene her i landet, og vi vet hvordan sanksjoner…

 • Kjære bygdetjuver.

  Jeg er bestefar. Jeg er en gammel gubbe, sies det. En ekte diluviansk overlevning, sies det. Eldre enn bygda, sies det. Jorden er ca. 4,5 milliarder år gammel, og bygda vår noen få tusen, men det er først de siste tusen år, og frem til noen få tiår tilbake, at bygda vår hadde en sunn…