Stikkord: e39

 • Vi har nesten 130 ferjesamband i Norge

  .Disse sambandene fraktet over 26 millioner kjøretøy i 2022. Tyngre kjøretøy utgjør ca. 20% av trafikken på våre veier. Disse koster mest under ventetiden til ferga går. Også personbiler i veldig stor grad føres av mennesker på lønna tid. Overfartstid Vestnes-Molde er 35 minutter ifølge rutetabellen. Lengden på sambandet er 11,52 km. Hastighet blir litt…

 • Til forkjemperne av Romsdalsaksen

  Til forkjemperne av Romsdalsaksen

  Dere har kjempet iherdig. Stått på barrikadene i mange, mange år. Dere har gjort en formidabel jobb, sett i forhold til utgangspunktet. Men … Nå er det over. Legg nå ned stridsøksen og la oss ta en fredspipe og diskutere dette. La oss først og fremst klarlegge målene med Fergefri-E39. Ifølge flere stortingsmeldinger utstedt angående…

 • Klyngene der folk bur og arbeidar

  Klyngene der folk bur og arbeidar

  Difor må den ferjefrie vegen gjennom fylket her gå innom jobbane våre. Ikkje utom.

 • Til forkjempere av Romsdalsaksen

  Til forkjempere av Romsdalsaksen

  Legg ned debatten om fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Det er over nå!

 • Det er meg en gåte

  Det er meg en gåte

  Det skal bygges ny fergefri hovedpulsåre gjennom fylket. Eller Region Møre & Romsdal som den snart ser ut til å skal hete. En vei er viktig for verdiskapningen i en region. Faktisk så er det slik at verdiskapningen er den eneste grunnen til at veier overhodet finnes. Hvis verdiskapningen ikke fantes, vill veiene våre vært…

 • La meg stille et retorisk spørsmål

  La meg stille et retorisk spørsmål

  Skal vi bygge en vei for oss i Møre og Romsdal Fylke, eller skal vi bygge en vei for de få som skal fort gjennom fylket? Er svaret ditt det siste alternativet, så gå for Romsdalsaksen, en vei som egentlig ikke er en akse mellom større befolkede områder, men en snarvei gjennom Romsdalen. Er svaret…

 • Veibygging, ambisjoner og kameler

  Veibygging, ambisjoner og kameler

  Ambisjonene vokser kvadratisk proporsjonalt med kamelene som en gang ser ut til å skal svelges. Riksrevisjonen viser til dårlig styring og planlegging. Dagens statsråd ser ut til å ha mistet kontrollen. Femten veiprosjekter i fare 15 prosjekter som står i fare for å ryke helt ut av Nasjonal Transportplan dersom man ikke får gjort noe…

 • Løft tautratunellen opp i dagen

  Løft tautratunellen opp i dagen

  Etter å ha gått gjennom Harald Buvik fra Statens Vegvesen(SVV) sin presentasjon under Brannvernkonferansen 2017, må jeg si jeg er sjokkert. La meg gjengi noen av punktene han la frem: · Vegtuneller er identifisert som potensielle for storulykker. Det vil si at SVV er bevisst det faktum at faren for en stor ulykke med mange…