Stikkord: eiendomsskatt

 • Den årlige kampen om pengene

  Da er årets viktigste kommunestyremøte satt i gropen, og innkalling med saklista er lagt på nettet. La oss åpne det og søke gjennom dokumentet etter Tresfjord. Tenke seg til hele 877 sider som våre representanter i kommunestyret må sette seg inn i på en uke. Jøss! s. 79; Mest trafikk mellom Tresfjord-Helland og Tomrefjord. s.…

 • Kjære bygdetjuver.

  Jeg er bestefar. Jeg er en gammel gubbe, sies det. En ekte diluviansk overlevning, sies det. Eldre enn bygda, sies det. Jorden er ca. 4,5 milliarder år gammel, og bygda vår noen få tusen, men det er først de siste tusen år, og frem til noen få tiår tilbake, at bygda vår hadde en sunn…

 • Prioriter gamle, syke og unge

  Kommunene er i skvis. På den ene siden er det staten som stadig reduserer overføringene i et lønnlig håp om effektivisering. På den andre siden er de som er avhengig av kommunens tjenester. Så har vi dem som skal betale skatt. Omsetninger har sunket mye siden siste finanskrise, og er egentlig ikke kommet i gang…

 • Ikkje valkamputspel, men sosialistiske prioriteringar!

  Sitat frå Vestnes SP sitt innlegg i VestnesAvisa 14.1.15; Vestnes kommune fekk ikkje,- slik vanleg er, redusert arbeidsgjevaravgift for kommunal sektor. Dette er jo ein direkte feil framstilling av saka frå Vestnes SP si side. Vestnes kommune HAR fått redusert arbeidsgjevaravgift. Det var gevinsten med lågare sats som ikkje vart verande i kommunen. I og…

 • Mer satsing må til i Vestnes

  – Vi har satt oss klare mål. Vi investerer 100 millioner for å legge til rette for 200 nye boliger, 300 nye jobber og 400 nye innbyggere de neste ti årene, sier ordfører Lars Olav Hustad (H). Rauma satser store mengder penger og arbeidstimer i å nå sine ganske hårete mål for de neste ti…

 • Det er noe galt …

  Vestnes kommune har i mange år kjempet tappert for å få redusert arbeidsgiveravgiften slik at kommunen kan hevde seg i kampen om etablererne. Både i privat og offentlig sektor. Endelig i 2014 fikk vi det. Hele 3,5% lavere sats. Det vil si at våre arbeidsgivere sparer 35 000 kroner for hver million de har i lønnsutgifter.…

 • Ekstraskatt på Vestnesfolk

  Bygdebladet nr. 78, onsdag 22.10.2014 side 14. EKSTRASKATT PÅ VESTNESFOLK Sitat; «Lavare arbeidsgjevaravgift gav kutt i rammeoverføringar frå staten» Artikkelen begynner med denne påstanden, en påstand som ikke helt er i tråd med virkeligheten. Spesielt blir det når påstanden legges til grunn for en utilbørlig heving av kommunale avgifter og skatter. For påstanden stemmer nemlig ikke!…