Stikkord: fergefri

 • Vi har nesten 130 ferjesamband i Norge

  .Disse sambandene fraktet over 26 millioner kjøretøy i 2022. Tyngre kjøretøy utgjør ca. 20% av trafikken på våre veier. Disse koster mest under ventetiden til ferga går. Også personbiler i veldig stor grad føres av mennesker på lønna tid. Overfartstid Vestnes-Molde er 35 minutter ifølge rutetabellen. Lengden på sambandet er 11,52 km. Hastighet blir litt…

 • Til forkjemperne av Romsdalsaksen

  Til forkjemperne av Romsdalsaksen

  Dere har kjempet iherdig. Stått på barrikadene i mange, mange år. Dere har gjort en formidabel jobb, sett i forhold til utgangspunktet. Men … Nå er det over. Legg nå ned stridsøksen og la oss ta en fredspipe og diskutere dette. La oss først og fremst klarlegge målene med Fergefri-E39. Ifølge flere stortingsmeldinger utstedt angående…

 • Klyngene der folk bur og arbeidar

  Klyngene der folk bur og arbeidar

  Difor må den ferjefrie vegen gjennom fylket her gå innom jobbane våre. Ikkje utom.

 • Til forkjempere av Romsdalsaksen

  Til forkjempere av Romsdalsaksen

  Legg ned debatten om fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Det er over nå!

 • Løft tautratunellen opp i dagen

  Løft tautratunellen opp i dagen

  Etter å ha gått gjennom Harald Buvik fra Statens Vegvesen(SVV) sin presentasjon under Brannvernkonferansen 2017, må jeg si jeg er sjokkert. La meg gjengi noen av punktene han la frem: · Vegtuneller er identifisert som potensielle for storulykker. Det vil si at SVV er bevisst det faktum at faren for en stor ulykke med mange…