Stikkord: fylkesmann

 • Kommunereformens vaklende søyler

      Kommunalminister Sanner poengterte at hensikten med kommunereformen, som er svært omstridt, er å skape «sterkere fagmiljøer «og bedre velferdstjenester for innbyggerne. Dette har «gode lokalpolitikere» forstått og handlet etter, mener ministeren. (fra smp.no) La oss se … Sterkere fagmiljøer Dette kan gjøres uten kommunesammenslåing. Man smaler bare institusjonene på samme sted, og lar…

 • Møre og Romsdal degraderes

  Regionreformen er på vei. Kommunereformens illsinte fetter vil degradere store landområder til en utkant i en større region. Møre og Romsdal kan bli partert i tillegg. Som en gris under slakterens hugg, blir fylket delt i Romsdalsfjorden den nye grensen mellom Vestlandet og Midt-Norge ser ut til å bli liggende. Plutselig har vi et stort…

 • Vestnes og Nye molde kommune

    Fylkesmannens tilråding av fremtidig kommunestruktur her i fylket, ble presentert på en pressekonferanse i Molde den 3. oktober. Det ga 35 ordførere bakoversveis, skal en tro avisene dagen derpå. Alle kommunene har gått igjennom en prosess der innbyggerne har blitt hørt, og resultatet er utvetydig et nei til sammenslåinger. Dette har også fylkesmannen fått…

 • Fylkesmannens forslag og tidlige tanker

  Sju kommuner i Møre og Romsdal er fylkesmannens forslag til Stortinget i dag. Og det skal gjøres i to omganger. Det mener jeg er litt dumt, da man først kjører en kommunereform som ender i 16 kommuner, for så å sette hele prosessen i gang igjen ikke lenge etterpå. Det er litt betenkelig. Ett av…

 • Prioriter gamle, syke og unge

  Kommunene er i skvis. På den ene siden er det staten som stadig reduserer overføringene i et lønnlig håp om effektivisering. På den andre siden er de som er avhengig av kommunens tjenester. Så har vi dem som skal betale skatt. Omsetninger har sunket mye siden siste finanskrise, og er egentlig ikke kommet i gang…

 • Traff fylkesmannen et sårt punkt?

  Forslaget fra regjeringa om nøytralisering av effekten av redusert arbeidsgiveravgift (AGA) i Vestnes kommune, er i følge ordføreren og administrasjonssjefen en krise for kommunen. Sitat fra Ordfører G. I. Lien i dagens Vestnesavisa (VA); – Eg vel å håpe at dette er ein feil. Men samstundes må me sjå alvoret i situasjonen og førebu oss…