Stikkord: inflasjon

  • Umusikalsk avgiftspolitikk

    Vi lever i en ny dyrtid. Prisene på dagligvarer og andre nødtørftige varer og tjenester har økt drastisk. På noen varer har prisen steget over 20 prosent og mer fra i fjor. Dette blir tolket som inflasjonspress. Denne prisstigningen er uønsket, og myndighetene har hentet frem renteverktøyet, i et forsøk på å nå tilbake til…

  • Å rette baker for smed

    Å rette baker for smed

    Under de rådende omstendigheter med en uvanlig prisøkning i det norske markedet, en prisøkning som ikke er grunnet i en økning i forbruk og etterspørsel etter varer og tjenester her til lands, men derimot et resultat av omstendigheter langt utenfor norsk kontroll, er det etter min mening helt feil medisin å øke rentenivået for å…