Stikkord: kommune

 • Angiveri vs tipsing

  Angiveri og tipsing er to ord som ofte forveksles, men de har ulik betydning og bruk. I denne bloggposten skal vi se nærmere på hva de betyr og hvordan de brukes i ulike sammenhenger. Angiveri er et negativt ladet ord som betyr å rapportere informasjon om andre til myndigheter eller andre som kan skade dem.…

 • Full Barnehagedekning i Vestnes en myte?

  Full Barnehagedekning i Vestnes en myte?

  Vestnes kommune har sendt ut avslag på barnehageplass for 2021 til flere familier. Avslaget er ikke begrunnet, men det henvises til «Lov om Barnehager med forskrifter, herunder § 12a med rett til barnehage».

 • Kommunen må spare penger!

  Kommunen må spare penger!

  Kommunen må spare penger. Skoler i bygdene må legges ned. Institusjoner m.m. må flyttes inn til sentrum. Nyttår, nytt budsjett og kommunen må spare enda mer penger. Vår felles tjenesteyter er blitt en profittjagende organisasjon. Det koster å være tilrettelegger i samfunnet. Folket i bygdene betaler eiendomsskatt, men ser lite til den selv. Et mål…

 • Kommuneøkonomiens prioriteringer

  I disse tider der kommunenes økonomi stadig blir strammere, er det kanskje på tide å prioritere hardere ansvaret overfor egne innbyggere. Kanskje bør investeringsbudsjettet kun inneholde noe få poster som alle omfatter vedlikehold av eksisterende bygninger? Driftsbudsjettet skjæres ned mest mulig. Kanskje burde pengestrømmen prioriteres skole og helse og omsorg? Kanskje burde kommunen bedre utnytte…

 • Sentralliseringsløftet

  Bibelens Sefanja sier: Ve dem som bor på kysten, keretittenes nasjon! Jehovas ord har fordømt dere. Kạnaan, du filisternes land, jeg skal ødelegge deg, så det ikke blir en eneste innbygger igjen. (Sefanja 2:5) Sentraliseringens kongstanke om avfolking av kyststrøkene er satt allerede av profeten Sefanja som levde rundt 600 år før vår tidsregning. Nå,…

 • Det store eldreranet

  Norge raner de eldre. Etter et langt liv, der man har bidratt til felleskapet gjennom et helt arbeidsliv, kan hjemkommunen tømme sykehjemspasientene for verdier, og det med loven i hånd.

 • Sentral makt eller lokalstyre

  Kan man ha tre forvaltningsnivåer her i landet, men likevel overlate større ansvar av fellestjenestene til staten? Redusere kommunens administrasjon til et statlig kontor for de ulike etatene som er der i dag?

 • Vestnes kommune og underskudd 2018

  Økonomisjef Værholm i Vestnes kommune sier til Vestnesavisa 18.4.2018, at kommunen vil gå med 4,6 mill. i underskudd i 2018.