Stikkord: kommunesammenslåing

 • Grenseflytting Vestnes – Rauma

  Det er kanskje ikke så smart av Vågstranda og Hjelvika å søke grenseflytting og inntredelse i Vestnes kommune. Geografisk vil begge bygdene bli en utkant uansett. Rauma og Vestnes er to jevnstore kommuner, som dyrker sentraliseringens ide.

 • Kommunereformens vaklende søyler

      Kommunalminister Sanner poengterte at hensikten med kommunereformen, som er svært omstridt, er å skape «sterkere fagmiljøer «og bedre velferdstjenester for innbyggerne. Dette har «gode lokalpolitikere» forstått og handlet etter, mener ministeren. (fra smp.no) La oss se … Sterkere fagmiljøer Dette kan gjøres uten kommunesammenslåing. Man smaler bare institusjonene på samme sted, og lar […]

 • Styrke lokaldemokratiet

  Et av argumentene for kommunereformen er å styrke lokaldemokratiet. Smak på det uttrykket. Styrke lokaldemokratiet. Det virker ikke på meg å bli slik når større landområder, og mange flere folk, skal samles under ett kommunestyre. Man må liksom spørre seg selv hvilket lokaldemokrati er det egentlig snakk om? Er det du og jeg, den såkalte […]

 • Vestnes kommune – alene i fremtiden

  Vestnes kommune har vedtatt å stå alene i fremtiden. Dette vedtaket er grunnet blant annet i innbyggerundersøkelser, samt at det ikke er noen naboer som vil slå seg sammen med oss. Det vil si at de fant kravene våre lite imøtekommende, og vice versa. Dette betyr at ansvaret for alle kommunale tjenester skal opprettholdes av […]

 • Likhet for bare folk flest?

  Våre forfedre vedtok en av verdens mest liberale grunnlover en maidag for 203 år siden. Sentralt i denne loven er likhet og frihet. Siden den gangen er denne loven blitt endret flere ganger. Stadig mer liberal, stadig mer rettferdig. Siste endringene i denne loven kom i 2014; «Etter Stortingets historiske vedtak 13. mai 2014 inneholder […]

 • Møre og Romsdal degraderes

  Regionreformen er på vei. Kommunereformens illsinte fetter vil degradere store landområder til en utkant i en større region. Møre og Romsdal kan bli partert i tillegg. Som en gris under slakterens hugg, blir fylket delt i Romsdalsfjorden den nye grensen mellom Vestlandet og Midt-Norge ser ut til å bli liggende. Plutselig har vi et stort […]

 • Vestnes og Nye molde kommune

    Fylkesmannens tilråding av fremtidig kommunestruktur her i fylket, ble presentert på en pressekonferanse i Molde den 3. oktober. Det ga 35 ordførere bakoversveis, skal en tro avisene dagen derpå. Alle kommunene har gått igjennom en prosess der innbyggerne har blitt hørt, og resultatet er utvetydig et nei til sammenslåinger. Dette har også fylkesmannen fått […]

 • Møre og Romsdal, fylket midt i mellom

  Møre og Romsdal, fylket midt i mellom Det regner med reformer. Kommunereform, Politireform, tannlegereform, helsereform, jernbanereform, høgskolereform, skattereform, offentlig eierskap reform, jordbruksreform, endringer i AML, endringer i privatskoleloven, nye klimamål, opprettelse av veiselskap, sjukehusreform og regionreform. Det siste er det som er en fare for at vårt fylke kan bli delt på midten. Vestnes kommune […]