Stikkord: møreaksen

 • Vi har nesten 130 ferjesamband i Norge

  .Disse sambandene fraktet over 26 millioner kjøretøy i 2022. Tyngre kjøretøy utgjør ca. 20% av trafikken på våre veier. Disse koster mest under ventetiden til ferga går. Også personbiler i veldig stor grad føres av mennesker på lønna tid. Overfartstid Vestnes-Molde er 35 minutter ifølge rutetabellen. Lengden på sambandet er 11,52 km. Hastighet blir litt…

 • Til forkjemperne av Romsdalsaksen

  Til forkjemperne av Romsdalsaksen

  Dere har kjempet iherdig. Stått på barrikadene i mange, mange år. Dere har gjort en formidabel jobb, sett i forhold til utgangspunktet. Men … Nå er det over. Legg nå ned stridsøksen og la oss ta en fredspipe og diskutere dette. La oss først og fremst klarlegge målene med Fergefri-E39. Ifølge flere stortingsmeldinger utstedt angående…

 • Til forkjempere av Romsdalsaksen

  Til forkjempere av Romsdalsaksen

  Legg ned debatten om fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Det er over nå!

 • Selvberging

  Selvberging

  «Er selvberging godt nok?» spør Jørn Inge Løvik i BB 9.1.21. Ja, hva ellers er alternativet, Hr. Løvik?!? Sitte der til redningsmannskapene ankommer når området endelig er blitt trygt nok å sende folk inn i? Selvberging er første steget alle som blir involvert i en ulykke MÅ gjennom, enten det er småkrasj med små materielle…

 • Møreakse vs Romdalsakse

  Møreakse vs Romdalsakse

  Ordkrigen har pågått i mange år. Målene med Møreaksen (MA) blir glatt lagt bort i alternativet Romsdalsaksen (RA). MA skal binde sammen to livsviktige områder her i fylket. Livsviktige for arbeidsplasser og lønningsposer. RA er tiltenkt den trafikken som skal fort gjennom fylket. Det er bare det at den siste gruppen utgjør desidert den minste…

 • Den lokalvennlige Møreaksen

  Den lokalvennlige Møreaksen

  ‎Stortinget har lagt ned målene med MA, og SVV skal lage en vei som dekker disse målene. Det burde være helt innlysende at andre alternativ til kryssing av Romsdalsfjorden, i størst mulig grad, bør dekke de samme målene. Følgende er hentet fra Romsdalsaksen(Sekkfast)-gruppen å Facebook. Den miljøfientlige tunneltraseen Møreaksen: – fem lange tunneler – derav…

 • Frank Sves tanker vil koste fylket dyrt

  Frank Sve har i kraft av sine tillitsverv stemt for Møreaksen. Nå har han snudd, og vil ha Romsdalsaksen utredet. En utvilsomt populistisk snuoperasjon.

 • Følelser og påstander

  Følelser og påstander i debatten om kryssingen av Romsdalsfjorden. Hvorfor Møreaksen, dekker de satte målene bedre enn Romsdalsaksen