Stikkord: nedlegging

 • Er dette egentlig helt lovlig?

  Er dette egentlig helt lovlig?

  Forslaget til nedlegging av Tresfjord Skole,  vil ha stor betydning for bygda om det blir vedtatt i kommunestyret. Formannskapet i Vestnes Kommune har gjort følgende vedtak den 4.12.2017 i sak PS 104/2017; «Vestnes kommunestyre vedtek økonomiplan 2018 – 2021 slik det går fram av skjema 1A og 1B (økonomiplan) i saksframlegget, pkt 4.5. For å […]

 • Sentralisering koster

  Sentralisering koster

  Sentralisering koster (Noen punkter) • Infrastrukturen tilpasses sentra, og ikke bygdene rundt. Derfor har vi heller dårlig mobildekning på Kjersemfjellet. • Markedet til foretak i bygdene svekkes. Både Spar Tresfjord og Tresfjord Landbruk & Fritid AS merker dette. • Tomte- og eiendomspriser faller. • Menneskelige ressurser trekkes ut av bygdene. • De med høyere inntekt […]

 • Kjære bygdetjuver.

  Jeg er bestefar. Jeg er en gammel gubbe, sies det. En ekte diluviansk overlevning, sies det. Eldre enn bygda, sies det. Jorden er ca. 4,5 milliarder år gammel, og bygda vår noen få tusen, men det er først de siste tusen år, og frem til noen få tiår tilbake, at bygda vår hadde en sunn […]

 • Mer satsing må til i Vestnes

  – Vi har satt oss klare mål. Vi investerer 100 millioner for å legge til rette for 200 nye boliger, 300 nye jobber og 400 nye innbyggere de neste ti årene, sier ordfører Lars Olav Hustad (H). Rauma satser store mengder penger og arbeidstimer i å nå sine ganske hårete mål for de neste ti […]

 • Glade rykter i Tresfjord!

  Ja, ting endrer seg. Ofte ganske fort. Ikke bare en, men to fugler kvitret til meg i dag at det kanskje ikke blir noen nedleggelse av Tresfjord Oppvekstsenter likevel. Jeg kjente en veldig lettelse. Det ryktes at formannskapet den 1.12.14 gikk inn for å beholde skolen. Dermed har kloke hoder trolig forkastet administrasjonssjefens fremlegg som inneholdt katastrofen. […]

 • Ikke legg ned bygda vår!

  Det er med skrekk og gru jeg ser at kommuneledelsen nå vil legge ned Tresfjord Oppvekstsenter. Jeg fikk en slik varm klump i magen når jeg så fremlegget som ble lagt frem på formannskapet … Klumpen vokste og ble varmere når jeg leste begrunnelsen. Regnskapet vil gå sytten millioner i minus på neste budsjett. Alle […]

 • Nedlegging av Tresfjord Skule

  Det er med forferdelse at jeg leser på RBnett i dag at Tresfjord Skule er foreslått lagt ned på dagens møte i formannskapet. Det som sjokkerer enda mer er at man begrunner dette i bortfall av en gevinst. Det at Vestnes kommune mister 13,5 millioner de aldri har hatt, kan vel ikke sies å være […]