Stikkord: norges bank

  • Umusikalsk avgiftspolitikk

    Vi lever i en ny dyrtid. Prisene på dagligvarer og andre nødtørftige varer og tjenester har økt drastisk. På noen varer har prisen steget over 20 prosent og mer fra i fjor. Dette blir tolket som inflasjonspress. Denne prisstigningen er uønsket, og myndighetene har hentet frem renteverktøyet, i et forsøk på å nå tilbake til…