Stikkord: økonomi

 • Tallenes tale er øredøvende

  Tallenes tale er øredøvende

  Vestnes kommune har et sykefravær i første halvår 2020 på hele 10,2%, denne andelen økte til 10,4 i tilsvarende periode i 2021. Ifølge SSB var sykefraværsprosenten for hele landet i 2. kvartal 2020 på 5,85%, samme tall for kommunene her i landet var 7,4. Dette viser at Vestnes kommune har et sykefravær som er 35% […]

 • Kommunen må spare penger!

  Kommunen må spare penger!

  Kommunen må spare penger. Skoler i bygdene må legges ned. Institusjoner m.m. må flyttes inn til sentrum. Nyttår, nytt budsjett og kommunen må spare enda mer penger. Vår felles tjenesteyter er blitt en profittjagende organisasjon. Det koster å være tilrettelegger i samfunnet. Folket i bygdene betaler eiendomsskatt, men ser lite til den selv. Et mål […]

 • Er dette egentlig helt lovlig?

  Er dette egentlig helt lovlig?

  Forslaget til nedlegging av Tresfjord Skole,  vil ha stor betydning for bygda om det blir vedtatt i kommunestyret. Formannskapet i Vestnes Kommune har gjort følgende vedtak den 4.12.2017 i sak PS 104/2017; «Vestnes kommunestyre vedtek økonomiplan 2018 – 2021 slik det går fram av skjema 1A og 1B (økonomiplan) i saksframlegget, pkt 4.5. For å […]

 • Jeg er ikke konge over egne bankkonti!

  Jeg er ikke konge over egne bankkonti!

  I dag oppdaget jeg noe skremmende. Jeg er ikke konge på egne konti. Nettbanken prioriterer eksterne krav fremfor kontoinnehavers. Noen transaksjoner kan ikke stanses! Det er et velkjent faktum at også internettet er befolket av godtfolk og kjeltringer, akkurat som her i den analoge verden. Noen av disse kjeltringene kan med rett kompetanse, kunnskap og […]

 • Kjære bygdetjuver.

  Jeg er bestefar. Jeg er en gammel gubbe, sies det. En ekte diluviansk overlevning, sies det. Eldre enn bygda, sies det. Jorden er ca. 4,5 milliarder år gammel, og bygda vår noen få tusen, men det er først de siste tusen år, og frem til noen få tiår tilbake, at bygda vår hadde en sunn […]