Stikkord: romsdal

 • Frank Sves tanker vil koste fylket dyrt

  Frank Sve har i kraft av sine tillitsverv stemt for Møreaksen. Nå har han snudd, og vil ha Romsdalsaksen utredet. En utvilsomt populistisk snuoperasjon.

 • Unngå bompenger …

  Unngå bompenger …

  Når det gjelder bompenger i sin helhet, også i forbindelse med Møreaksen eller Romsdalsaksen: Hvorfor er NHO så stille når det gjelder bompenger i Norge? Vil ikke den stadige økningen i bompenger også ramme deres medlemmer når vi konsumenter helst unngår å reise inn til kjøpesentra? Først bompenger på veien dit, og så en bomring rundt […]

 • Møre og Romsdal, fylket midt i mellom

  Møre og Romsdal, fylket midt i mellom Det regner med reformer. Kommunereform, Politireform, tannlegereform, helsereform, jernbanereform, høgskolereform, skattereform, offentlig eierskap reform, jordbruksreform, endringer i AML, endringer i privatskoleloven, nye klimamål, opprettelse av veiselskap, sjukehusreform og regionreform. Det siste er det som er en fare for at vårt fylke kan bli delt på midten. Vestnes kommune […]

 • Det er betenkelig …

  Etter mange analyser der flere konstellasjoner av ulike kommuner i sammenslåing, viser blide og sure smilefjes veien for lokale politikere. Det som bekymrer meg i alt dette er det litt bakenforliggende mylderet av tall når det gjelder økonomi. Disse tallene som egentlig burde være fokus i debatten, er på ett eller annet vis dempet ned. […]

 • Prioriter gamle, syke og unge

  Kommunene er i skvis. På den ene siden er det staten som stadig reduserer overføringene i et lønnlig håp om effektivisering. På den andre siden er de som er avhengig av kommunens tjenester. Så har vi dem som skal betale skatt. Omsetninger har sunket mye siden siste finanskrise, og er egentlig ikke kommet i gang […]

 • Traff fylkesmannen et sårt punkt?

  Forslaget fra regjeringa om nøytralisering av effekten av redusert arbeidsgiveravgift (AGA) i Vestnes kommune, er i følge ordføreren og administrasjonssjefen en krise for kommunen. Sitat fra Ordfører G. I. Lien i dagens Vestnesavisa (VA); – Eg vel å håpe at dette er ein feil. Men samstundes må me sjå alvoret i situasjonen og førebu oss […]