Stikkord: skole

 • Tallenes tale er øredøvende

  Tallenes tale er øredøvende

  Vestnes kommune har et sykefravær i første halvår 2020 på hele 10,2%, denne andelen økte til 10,4 i tilsvarende periode i 2021. Ifølge SSB var sykefraværsprosenten for hele landet i 2. kvartal 2020 på 5,85%, samme tall for kommunene her i landet var 7,4. Dette viser at Vestnes kommune har et sykefravær som er 35% […]

 • Tresfjord Skule foreslått lagt ned!

  Tresfjord Skule foreslått lagt ned!

  I innkallingen til formannskapsmøte 4.12.2017 sak 104/2017 på side 25 er det foreslått å legge ned skolene i Tresfjord og Fiksdal. Les innkallingen her: http://37.44.190.150/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=729&documentTypeId=MI Hva mener du om det?   Fra saklisten: Ny felles ungdomsskule: For å finansiere årlege kapitalkostnader må det etter administrasjonssjefen si vurdering gjennomførast ei strukturendring innan skuleområdet. Fiksdal skule og […]

 • Skatt, et nødvendig onde?

  Skatt (av norrønt skattr) er ytelser fra private til det offentlige uten konkrete vederlag. Mangelen på konkrete vederlag skiller skatter fra betalinger for offentlige tjenester (gebyr). Her i Norge er hovedformålet med skatt å finansiere offentlig forbruk og investeringer, og overføringer til den private sektor. (Kilde: Wikipedia) Skatt er ingen ny oppfinnelse. En form for […]

 • Kjære bygdetjuver.

  Jeg er bestefar. Jeg er en gammel gubbe, sies det. En ekte diluviansk overlevning, sies det. Eldre enn bygda, sies det. Jorden er ca. 4,5 milliarder år gammel, og bygda vår noen få tusen, men det er først de siste tusen år, og frem til noen få tiår tilbake, at bygda vår hadde en sunn […]

 • Den Norske skoles utfordringer

  Slik jeg ser det: Livet er for det aller meste en reise gjennom stadige problemløsinger. Vi løser problemer hver dag. Arbeidsgiverne ansetter folk for å løse problemer. En kunde som kommer inn i en butikk, har et problem han eller hun vil ha løst. Hver dag, fra du står opp, til du legger deg, løser […]

 • Nedlegging av Tresfjord Skule

  Det er med forferdelse at jeg leser på RBnett i dag at Tresfjord Skule er foreslått lagt ned på dagens møte i formannskapet. Det som sjokkerer enda mer er at man begrunner dette i bortfall av en gevinst. Det at Vestnes kommune mister 13,5 millioner de aldri har hatt, kan vel ikke sies å være […]